Pågående insatser och projekt

Rätt stöd för mig!

”Rätt stöd för mig!” var ett projekt som riktade sig till personer mellan […]

Mer information

ESF-ansökan Stockholmskraften

Stockholmskraften är inspirerat av Malmökraften och visat goda resultat i Malmö. En ansökan […]

Mer information

Filmer om våra insatser och webbinarier

Här kan du ta del av filmer om våra insatser och webbinarier.

Mer information

Handledaruppdrag Yalla Rinkeby

Samordningsförbundet har finansierat en handledartjänst på Yalla Rinkeby. Yalla Rinkeby ekonomisk förening erbjöd […]

Mer information

Digitalt stöd för ökad egenmakt

Projektet Digital egenmakt har genomförts av Samordningsförbundet Stockholms stad, MyIndicators, RISE, Stockholms Stadsmission […]

Mer information

MIA Stockholms stad

I MIA Stockholms stad arbetade förbundet med personer som var mellan 19-64 år, […]

Mer information

Aktivitetsplatsen

För personer med ohälsa eller funktionsnedsättning som vill nå målet, arbete eller studier

Mer information

DEV

Obs! Insatsen är avslutad Är du 16–29 år och varken arbetar eller studerar? […]

Mer information

ProLog Globen

Unga vuxna som behöver stöd i att komma igång med arbete och studier ska få ta del av de insatser som redan finns som Jobbtorg och ordinarie insatser inom Arbetsförmedlingen. Det är målet med den individinriktade insatsen ProLog Globen som startade 1 oktober.

Mer information

FINSAM-team

FINSAM-team – tillsammans gör vi skillnad! FINSAM-team är ett myndighetsgemensamt team- en samverkansstruktur […]

Mer information

AMA – Aktiviteter mot arbete

AMA var ett samverkansprojekt mellan Jobbtorg Vällingby, stadsdelsförvaltningarna Hässelby Vällingby och Bromma, Vårdcentralen […]

Mer information

Utbildning i komplext trauma

Kompetenssatsning i att bemöta och stödja personer med komplext trauma Förbundet erbjöd i […]

Mer information

Hälsofrämjande insatser för nyanlända

Samverkan mellan Region Stockholm och Stockholms stad

Mer information

SIP-samordnaren

Samordnande funktion mellan socialtjänsten och region Stockholm Mål Målet med insatsen var att […]

Mer information

MIA Vidare Stockholms stad

MIA Vidare var till för dig mellan 16-64 år som upplevde att du […]

Mer information

IPS för personer med beroendeproblematik

Syftet med projektet är att pröva och utvärdera arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-metoden för […]

Mer information

FINSAM-team vården

Region Stockholm utvecklade samverkan mellan förbundets parter med start 2018 genom Finsamteam på […]

Mer information

Samordnat stöd

Projektet genomförs hos Alternativ SFI som ger anpassad undervisning i mindre grupper och […]

Mer information

Integrering av IPS i psykosvården

En möjlighet till arbetsinriktad rehabilitering enligt metoden IPS, Individual Placement and Support Sedan […]

Mer information

Arbetslagshälsan

Mål Insatsen syftade till att i ett tidigt skede upptäcka samt förebygga substansmissbruk […]

Mer information

Novum

I projektet arbetar ett multikompetent team, med medarbetare från psykiatrin och Arbetsmarknadsförvaltningen i […]

Mer information

Emma

På uppdrag av styrelsen finansierade förbundet, Emma 2.0, en individinriktad insats för att […]

Mer information

Bron

Skulle göra det lättare för unga vuxna att gå från anpassad gymnasieskola och […]

Mer information

Grön etablering

Grön etablering var en av förbundet insatser för personer med sammansatt problematik på […]

Mer information

Stadsdelsmammorna

Mål med insatsen Målet med projektet var att stödja kvinnor som står långt […]

Mer information

Ung komp

Samordningsförbundet finansierade insatsen UngKomp Stockholm Söderort under perioden 2018-04-01 – 2018-12-31 efter ett […]

Mer information

ASF-dag 2019

Den 19 november var det dags för en halvdagskonferens om varför och hur […]

Mer information

Kunskapsdialog 2019

Samordningsförbundet Stockholms stad bjöd den 30 april till en kunskapsdialog som handlade dels […]

Mer information

ASF-dag 2018

ASF-dagen den 5 juni handlade om förutsättningarna för arbetsintegration och arbetsintegrerande sociala företag […]

Mer information

Arbetsträning

Genom Samordningsförbundets samverkansstruktur, FINSAM-team, fanns möjlighet att arbetsträna. Syftet med arbetsträningen var att […]

Mer information

Frukostmöte 2018

Frukostmötet om unga vuxna med psykisk ohälsa den 25 maj lockade rekordmånga till […]

Mer information

Myndighetsgemensam workshop Västerort

Den 13 april 2018 var det dags för en myndighetsgemensam workshop inom Västerort […]

Mer information

MIA Stockholms stads Konferens

MIA Stockholms stad växer med nya målgrupper och insatser. Det berättades om under […]

Mer information

Insatskatalogen

Nu är det som medarbetarna inom förbundets ingående myndigheter önskat ha tillgång till […]

Mer information

Myndighetsgemensam workshop, Söderort

Samverkan kring individer med psykisk ohälsa samlade medarbetare och chefer från förbundets parter […]

Mer information

Myndighetsgemensam workshop Järva

Den 2 februari samlades cirka ett 80-tal medarbetare och chefer verksamma inom psykiatrin, […]

Mer information

Våld i nära relationer

Fredagen den 8 december bjöd Samordningsförbundet Stockholms stad till ett frukostmöte om våld […]

Mer information

Myndighetsgemensam workshop

Den 9 november var det då dags för en myndighetsgemensam workshop med Samordningsförbundet […]

Mer information

ASF-dagen 2017

ASF-dagen hölls för andra året i rad den 9 oktober på Royal Viking […]

Mer information

Frukostmöte om PTSD

Även vårt senaste frukostmöte den 6 oktober på Elite Palace hotell blev ett […]

Mer information

Förmiddagsseminarium

Måndagen den 4:e september anordnade Samordningsförbundet Stockholm stad ett mycket välbesökt frukost- och […]

Mer information

Järvaveckan 2018

Samordningsförbundet Stockholms stads hade under perioden 14 – 16 juni, tält H08  på Spånga IP […]

Mer information

Järvaveckan 2017

Ahmed Abdirahman ordförande för föreningen, The global village, som arrangerar Järvaveckan och kulturminister […]

Mer information

Uppstartskonferens MIA Stockholms stad

Den 2 juni hölls en uppstartskonferens för MIA-projektet, delprojekt Samordningsförbundet Stockholms stad. Maria […]

Mer information

Evidensbaserad metod

Johanna Thagemark, projektledare på Försäkringskassan, berättade om forskningsstudien Effektutvärderingen som genomförts mellan november […]

Mer information

Case management

Erik Lindqvist som arbetar på uppdrag av Riksförbundet Attention, är utbildad case manager […]

Mer information

Arbetsträning på ASF

”Förbundets uppdrag gäller socialt företagande och att ta fram en policy och utreda […]

Mer information

Arbetsträning på ASF

Inför det fortsatta arbetet med att skapa arbetsträningsplatser på ASF var det viktigt […]

Mer information

Halmstadsmodellen

Den 12 maj var det åter dags för samordningsförbundet Stockholms Stads välbesökta frukostmöte […]

Mer information

Unga vuxna

Frukostmötet den 21 april inleddes med rapporten om kartläggningen av insatserna för unga […]

Mer information