Laddar...

Samordnat stöd

Projektet genomförs hos Alternativ SFI som ger undervisning i mindre grupper i en lugnare miljö.

Målgrupp

Eleverna på Alternativ SFI har psykisk ohälsa, migrationsstress och komplext trauma. De har behov av stöd i kontakten med myndigheter och hälso- och sjukvård, behov av vägledning, att söka arbete och kontakt med arbets­givare samt stöd med sociala kontakter.

Syfte

Projektet innebär att två resurspersoner erbjuder eleverna, i samverkan med lärarna, ett samordnat stöd individuellt och i grupp utifrån behov och förutsättningar. Resurspersonerna lånas ut av Arbetsförmedlingen respektive Stockholms stad under ett år.

Mål

Det långsiktiga målet är att eleverna inom Alternativ SFI når egenförsörjning. Det kortsiktiga målet är att det samordnade stödet bidrar till att eleverna tillgodogör sig undervisningen bättre, mår bättre och kan delta i ordinarie stöd inom Arbets­förmed­lingen och Jobbtorgen.

Projektbeskrivning samordnat stöd

Utvärderingen av samordnat stöd på Alternativ SFI

Kontaktperson:

Cecilia Eriksson, Bitr rektor och projektledare
cecilia.maria.eriksson@stockholm.se
Telefon: 08-508 333 17