Laddar...

Rehabiliteringsbanan

Rehabiliteringsbanan testas i stadsdelen Skärholmen

Samordningsförbundets styrelse har beslutat att driva Rehabiliteringsbanan under ett år som ett pilotprojekt i stadsdelen Skärholmen. Det är en fortsättning på arbetet med Stockholmsmodellen.

Länk till Rehabiliteringsbanan

Mål

Målet är att förbättra samverkan för personer med försörjningsstöd, som är sjukskrivna, saknar sjukpenninggrundande inkomst och är i behov av rehabiliteringsinsats.

Rehabiliteringsbanan ska:

  • förbättra och synliggöra de olika aktörernas möten kring målgruppen
  • visa effekter av att arbeta enligt Rehabiliteringsbanan så att arbetet kan fortsätta till fler stadsdelar.

De involverade aktörerna är de som möter och arbetar med målgruppen; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänstens enheter inom ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri, missbruk och funktionsnedsättning, Arbetsmarknads-förvaltningens Jobbtorg samt hälso- och sjukvårdens vårdcentraler och psykiatriska mottagningar.

Rehabiliteringsbanan erbjuder tvärprofessionella möten och dialoger dels med chefer för de involverade aktörerna dels med medarbetarna. Syftet är att öka kunskapen om respektive aktörs uppdrag och vilka insatser som kan erbjudas målgruppen.

Har du frågor kontakta gärna:

Karin Jacobsen, Utredare

Kontaktuppgifter:

karin.jacobsen@extern.stockholm.se
08-508 480 03 eller 0761-24 80 03