Laddar...

Styrelse

Förbundets styrelseledamöter 2020

Karin Ernlund (C), ordförande, Arbetsmarknads- och Integrationsborgarråd, Stockholms stad
Mathias Holmlund, 
vice ordförande, Försäkringskassan
Mikael Nilsson (M),
 ledamot Region Stockholm
Luis Alberto Gomez, ledamot Arbetsförmedlingen Stockholm City Vällingby
Petra Larsson (S), ersättare Region Stockholm
Magnus Engberg, ersättare Försäkringskassan
Salar Rashid (S), ersättare, Stockholms stad
Linnéa Stigsäter, ersättare, Arbetsförmedlingen Järva


Från vänster: Luis Alberto Gomez, Linnéa Stigsäter, Karin Ernlund, Josefina Sjöblom, Mathias Holmlund, Mikael Nilsson. Petra Larsson och Salar Rashid saknas på bild.

Arbetsutskott

Ett arbetsutskott är en utsedd grupp inom styrelsen. Förbundschefen är föredragande. Uppdrag: Arbetsutskottet har till uppgift att bereda ärenden till styrelsemötena och hanterar ofta också mer löpande ärenden inom styrelsens mandat. Mötesfrekvens ca 6 ggr/år.

Arbetsutskottet består av ordförande och vice ordförande som väljs i samband med styrelsens första sammanträde för respektive år i januari.

Protokoll från styrelsemöten

Läs här