Laddar...

Har du en idé?

Har du idéer för insatser och projekt? Vi hjälper dig förverkliga dem.

För att ansöka om medel från förbundet till individinriktade insatser eller strukturella insatser – kunskapsutveckling och konferenser, ska du fylla i blanketterna nedan. För den individinriktade blanketten finns en instruktion som hjälper dig fylla i blanketten. Kontakta gärna oss i ett tidigt skede innan ansökan skickas in – ta kontakt med förbundschef Annika Angerfelt på telefon 08-508 49 180 eller biträdande förbundschef Helena Haapala på telefon 08-508 49 181. Färdig ansökan skickas till förbundets brevlåda info.finsam@stockholm.se.

Börja gärna med att läsa nedanstående dokument för att veta mer om vad ett Samordningsförbund är och vad som krävs för att ansöka, genom­föra, dokumentera och implementera de insatser som Sam­ord­nings­förbundet beviljat finansiering.

Att söka och driva insatser finansierade av Samordningsförbundet Stockholms stad

Här finner du blanketter och instruktioner för att ansöka