Aktivitetsplatsen

Anmälan till Aktivitetsplatsen öppnar måndagen den 17 april. Delta gärna på våra webbinarier för att lyssna på höstens verksamhet och vilka förberedelser som behöver göras inför en anmälan. Varmt välkomna!

Kontaktpersoner:
Linda Stjernfelt, Bitr. verksamhetsledare Aktivitetsplatsen
Telefon: 08-508 357 35, Mobil: 076-123 57 35
E-post: linda.stjernfelt@stockholm.se

Siri Persson, Verksamhetsledare Aktivitetsplatsen
Telefon: 08-508 47 965, Mobil: 076-12 47 965
E-post: siri.persson@extern.stockholm.se

Mål

Målet är att personerna efter Aktivitetsplatsen ska kunna ta del av och tillgodogöra sig fortsatta insatser hos:

  • Arbetsförmedlingen
  • Jobbtorg
  • Det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Syftet är att deltagarna ska utveckla en positiv förändring som stödjer ökade förutsättningar att arbeta eller studera. Det långsiktiga målet är att personerna når egenförsörjning genom arbete eller studier.

Aktivitetsplatsen är för personer med ohälsa eller funktionsnedsättning som är bosatta i Stockholms stad och i åldern 16 – 66 år.

 

Aktivitetsplatsen

Det är vi som arbetar på Aktivitetsplatsen, väl mött!

Aktivitetsplatsens process

Tillsammans gör vi ett bättre jobb! Vi jobbar tillsammans med er under tiden som personen deltar i gruppverksamheten!

Aktivitetsplatsens aktiviteter

Aktivitetsplatsen erbjuder olika typer av aktiviteter, både individuellt och i grupp beroende på
önskemål, behov och förutsättningar hos deltagarna. Aktiviteterna är indelade i fyra
områden; hälsofrämjande, kreativt skapande, inriktning mot arbetsliv, studier och samhälle
samt parallella aktiviteter utanför Aktivitetsplatsen. Allt som sker på Aktivitetsplatsen handlar
om att skapa struktur och social samvaro.

Exempel på aktiviteter på Aktivitetsplatsen

Vår lokal på Liljeholmen:

Vår lokal på Kungsholmen: