Laddar...

Beredningsgrupp

Beredningsgruppens uppdrag är att stödja förbundschefen vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen.

Gruppen består av åtta tjänstemän som utses av de samverkande parterna och finns alltså inte i förbundets linjeorganisation. Därför har den inte något formellt ansvar i förhållande till styrelsen. Gruppen träffas cirka 6 gånger varje år.

Vår Beredningsgrupp består av:

Therese Lindman, utredare Samverkan och Stöd, Region Stockholm
Maria Karlsson, enhetschef Socialförvaltningen, Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Stockholms stad
Christina Wattjersson, avdelningschef Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad
Juan Avila, samverkanssamordnare Arbetsförmedlingen
Margareta Sabuk, enhetschef Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Lisa Wallin, enhetschef Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
David Holm, sektionschef Arbetsförmedlingen
Mikael Peters, samverkansansvarig Försäkringskassan
Kara Nasibe, enhetschef, Försäkringskassan