Beredningsgrupp

Beredningsgruppens uppdrag är att stödja förbundschefen vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen.

Gruppen består av åtta tjänstemän som utses av de samverkande parterna och finns alltså inte i förbundets linjeorganisation. Därför har den inte något formellt ansvar i förhållande till styrelsen. Gruppen träffas cirka 6 gånger varje år.

Vår Beredningsgrupp består av:

Emilie Engbo, utredare Samverkan och Stöd, Avdelningen för närsjukvård, Region Stockholm
Maria Karlsson enhetschef Socialförvaltningen, Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Stockholms stad
Christina Wattjersson, avdelningschef Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad
Linnea Thideman, sektionschef Arbetsförmedlingen Vällingby
Dejan Stojilkovic, enhetschef funktionsnedsättning, Försäkringskassan
Mikael Peters, samverkansansvarig Försäkringskassan
Carina Hillman, kvalificerad handläggare Arbetsförmedlingen Stab
Christine Ängsäter, enhetschef, Försäkringskassan

Tillbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: