Laddar...

Lediga tjänster

Samordningsförbundet Stockholms

stad rekryterar till insatsen Aktivitetsplatsen

Arbetskonsulenter till Aktivitetsplatsen

Samordningsförbundet Stockholms Stad, mer känt som FINSAM Stockholm, startade sin verksamhet 2016 och har i uppdrag att komplettera ordinarie verksamhet samt bidra till att skapa en struktur så att samverkan mellan myndigheter fungerar över tid. Samordningsförbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt Stockholms stad. Målgruppen för samordningsförbundet är personer mellan 16-64 år som behöver få sina rehabiliteringsbehov samordnade. Genom samordningsförbundet kan medlemmarna gemensamt bygga strukturerade och hållbara former för samverkan, främja metodutveckling och skapa fler aktiviteter som ger målgruppen ökade möjligheter att utveckla sin arbetsförmåga och nå egen försörjning.

Aktivitetsplatsen – en förrehabiliterande verksamhet

Var med och bidra till att personer kan finna sin väg till att bli självförsörjande genom arbete eller utbildning.

Vårt mål är att personerna efter deltagande ska kunna ta del av:

 • Arbetsförmedlingens utbud av insatser
 • Det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
 • Jobbtorg Stockholms utbud av insatser

Uppdraget är att erbjuda aktiviteter i grupp och ge individuellt stöd för personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver utveckla sina förutsättningar för att på sikt nå egen försörjning.

Arbetar du idag till exempel som socialsekreterare, hälsopedagog, arbetsförmedlare, hantverkspedagog, arbetsterapeut, SIUS/SE-handledare, boendestödjare, studie- och yrkesvägledare, psykolog eller Case manager? Vill du arbeta kvalitativt med ett nära stöd till individer? Då är du rätt person.

Dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö

De aktiviteter som vi erbjuder har utvecklats i nära samarbete med våra deltagare t ex: kreativt skapande med händerna, t ex måla, sy, luffarslöjd. Fysisk träning online, på gym, i våra lokaler eller promenader runt om i staden samt mindfulness och yoga. Information om anpassade vägar- och lösningar för arbete och studier samt vägledningsgrupper är andra viktiga delar av vårt utbud. Vi har tillgång till upphandlade arbetsträningsplatser.

Körsång, skogsbad och skrivarcirkel, är exempel på insatser som vi köper in externt.

I tider då Corona präglar vår arbetsvardag, sker många av våra gruppaktiviteter digitalt vanligtvis via Skype. Vi planerar för att hösten 2021 ska ha en blandning av fysiska- och digitala möten.

Aktivitetsplatsen har lokaler i Liljeholmen och på Kungsholmen. Vi är 10 arbetskonsulenter, en samordnare för arbetsträning och en verksamhetsledare som arbetar tillsammans. Vi rör oss mellan lokalerna och i hela staden.

Kvalifikationer

Vi söker dig med kunskap och erfarenhet av:

 • Individuella samtal med deltagare för att identifiera hur denne kan använda Aktivitetsplatsens verksamhet för att komma till förändring som möjliggör arbete eller studier.
 • Att arbeta med tränande och stärkande aktiviteter med mål att individer ska utveckla sina förutsättningar för arbete och studier.
 • Kunskap och erfarenhet av att arbeta med människor med olika funktionsnedsättningar, i synnerhet neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser och smärtproblematik och utmattningssyndrom är också vanligt.
 • Samtalsmetodik exempelvis Motiverande intervju (MI).
 • Samarbete med olika professioner och olika organisationer/myndigheter.
 • Att leda grupper, öppna respektive slutna.
 • Samhälls- och arbetsmarknadskunskap, med fokus på anpassade lösningar och Sius/SE metodik.
 • Ett arbetsnära samarbete med deltagare, där deltagaren är aktör i rehabiliteringsprocessen.

Ditt uppdrag är att lotsa deltagaren och bidra till att denne ökar sin självkännedom och medvetenhet om hur de egna resurserna kan tillvaratas för att nå målet arbete eller studier. Deltagarens delaktighet i sin egen rehabiliteringsprocess är vårt förhållningssätt i samarbetet med deltagaren och remittenten.

Uppdraget är också att samarbeta med remitterande personal och med personal vid övergång till Jobbtorg eller Arbetsförmedling. Som person behöver du ett flexibelt förhållningssätt till din arbetsvardag samt trivas med varierande arbetsinnehåll- och plats. Din förmåga till nära samarbete och empatisk förmåga kommer vara en viktig grund för att lyckas i arbetet. Viktigt för att klara att vara professionell i ett nära samarbete med deltagare är också att kunna sätta gränser, för sitt uppdrag och sin roll.

Krav

är att du har en tillsvidare anställning hos någon av våra medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms stad eller Region Stockholm, eller har en tillsvidareanställning hos vårdgivare som har avtal med Region Stockholm.

Anställningsform: Du behåller din anställning hos medlemsorganisationen och lånas in till Aktivitetsplatsen. Det innebär att du behåller dina anställningsförmåner och villkor.

För ytterligare information, kontakta:
Siri Persson, Verksamhetsledare
08-50847965  mobil 076-1247965
siri.persson@extern.stockholm.se

Välkommen med din ansökan senast 20 juni till info.finsam@stockholm.se

Intervjuer kommer att ske under juni och juli månad. Beräknad start på Aktivitetsplatsen den 1 september 2021, eller efter överenskommelse. Läs mer om oss på vår hemsida www.samordningstockholm.se