Laddar...

Lediga tjänster

Nedanstående lediga tjänst kan sökas av dig som har en anställning inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms stad eller Region Stockholm eller hos vårdgivare som har avtal med Region Stockholm!

Samordningsförbundet Stockholms stad rekryterar till insatsen Aktivitetsplatsen

Samordningsförbundet Stockholms Stad, mer känt som FINSAM Stockholm, startade sin verksamhet 2016 och har i uppdrag att komplettera ordinarie verksamhet samt bidra till att skapa en struktur så att samverkan mellan myndigheter fungerar över tid. Samordningsförbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt Stockholms stad. Målgruppen för samordningsförbundet är personer mellan 16-64 år som behöver få sina rehabiliteringsbehov samordnade. Genom samordningsförbundet kan medlemmarna gemensamt bygga strukturerade och hållbara former för samverkan, främja metodutveckling och skapa fler aktiviteter som ger målgruppen ökade möjligheter att utveckla sin arbetsförmåga och nå egen försörjning

Aktivitetsplatsen – en förrehabiliterande verksamhet

Var med och bidra till att personer kan finna sin väg till att bli självförsörjande genom arbete eller utbildning.

Målet är att personerna efter deltagande ska kunna ta del av:

 • Arbetsförmedlingens utbud av insatser
 • Det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
 • Jobbtorg Stockholms utbud av insatser

Arbetet är att erbjuda aktiviteter och stöd för personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver utveckla sina förutsättningar för att på sikt nå egen försörjning.

Arbetar du idag till exempel som socialsekreterare, hälsopedagog, arbetsförmedlare, hantverkspedagog, arbetsterapeut, SIUS/SE-handledare, boendestödjare, studie- och yrkesvägledare, psykolog eller Case manager? Vill du arbeta kvalitativt med ett nära stöd till individer? Då är du rätt person.

Dina arbetsuppgifter och arbetsmiljö
De aktiviteter som vi erbjuder har utvecklats i samarbete med våra deltagare t ex: kreativt skapande med händerna, t ex måla, sy, sticka. Fysisk träning på gym, i våra lokaler eller promenader runt om i staden samt mindfulness och yoga. Information om arbetsmarknad, studier samt vägledningsinsatser är också en del av vårt utbud.
Körsång, bokcirkel och en skrivarcirkel som planeras starta upp inom kort, är exempel på insatser som vi köper in externt.
Ingen av oss medarbetare klarar att leverera allt av ovan utbud. Viktigt att du har erfarenhet och intresse av att genomföra aktiviteter tillsammans med deltagarna.
I tider då Corona präglar vår arbetsvardag, sker många av våra gruppaktiviteter digitalt vanligtvis via Skype.

Aktivitetsplatsen har lokaler i Liljeholmen och på Kungsholmen. Vi är 10 arbetskonsulenter och en verksamhetsledare som arbetar tillsammans. Vi rör oss mellan lokalerna och i hela staden. Under 2021 finns planer på en viss utökning och viss breddning av aktiviteter för deltagare.

Kvalifikationer
Vi söker dig med intresse för och erfarenhet av:

 • individuell kartläggning för att identifiera vad individen kan förändra och på vilket sätt förändringen kan komma till stånd.
 • att arbeta med tränande och stärkande aktiviteter med mål att individer ska utveckla sina förutsättningar för arbete och studier
 • kunskap och erfarenhet av att arbeta med människor med olika funktionsnedsättningar, i synnerhet neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser
 • samtalsmetodik exempelvis Motiverande intervju (MI)
 • samarbete med olika professioner och olika organisationer/myndigheter
 • att leda grupper
 • samhälls- och arbetsmarknadskunskap
 • ett nära samarbete med deltagarna

Ditt uppdrag är att lotsa deltagaren och bidra till att denne ökar sin självkännedom och medvetenhet om hur de egna resurserna kan tillvaratas för att nå målet arbete eller studier. Uppdraget är också att samarbeta med remitterande personal och med personal vid övergång till Jobbtorg eller Arbetsförmedling. Som person behöver du ett flexibelt förhållningssätt till din arbetsvardag samt trivas med varierande arbetsinnehåll- och plats. Din förmåga till nära samarbete och empatisk förmåga kommer vara en viktig grund för att lyckas i arbetet. Viktigt för att klara att vara professionell i ett nära samarbete med deltagare är också att kunna sätta gränser, för sitt uppdrag och sin roll.

Krav
är att du har en pågående tillsvidare anställning hos någon av våra medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms stad eller Region Stockholm, eller har en tillsvidareanställning hos vårdgivare som har avtal med Region Stockholm.

Anställningsform: Du behåller din anställning hos medlemsorganisationen och lånas in till Aktivitetsplatsen. Det innebär att du behåller dina anställningsförmåner och villkor.

För ytterligare information, kontakta
Siri Persson, Verksamhetsledare
08-50847965 mobil 076-1247965
siri.persson@extern.stockholm.se

Välkommen med din ansökan senast 9 december till info.finsam@stockholm.se

Läs mer om oss på vår hemsida www.samordningstockholm.se