Laddar...

Avslutade insatser

MIA Stockholms stad

Insatsen gav kompletterande stöd för deltagare att komma närmare arbetsmarknaden.

Mer information

AMA – Aktiviteter mot arbete

Målgruppen var sjukskrivna kvinnor och män mellan 29-63 år som uppbar försörjningsstöd och saknade sjukpenningsgrundande inkomst.

Mer information

Utbildning i komplext trauma

Förbundet erbjöd i samarbete med Transkulturellt centrum en utbildning i att bemöta och stödja personer med komplext trauma och erfarenhet av flykt och migration.

Mer information

SIP-samordnaren

Målet med insatsen var att tillsätta en SIP-samordnare som ska få till SIP-möten för individerna i de aktuella målgrupperna.

Mer information

FINSAM-team vården

Sedan förra året utvecklar Region Stockholm samverkan mellan förbundets parter genom Finsamteam på psykiatrin som underlättar samarbetet kring patienternas rehabilitering.

Mer information

Emma

Förbundet finansierade Emma 2.0 för att utveckla en modell för lokal samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Jobbtorg Stockholm.

Mer information

Grön etablering

Projektet var ett viktigt instrument som möjliggjorde förrehabilitering i en naturnära miljö för personer som befann sig långt från arbetsmarknaden.

Mer information

Stadsdelsmammorna

Kvinnor med hemmavarande barn och som var föräldralediga och/eller arbetslösa bland:

Mer information

Ung komp

Samordningsförbundet finansierade insatsen UngKomp Stockholm Söderort under perioden 2018-04-01 – 2018-12-31 efter ett beslut av styrelsen.

Mer information