Avslutade insatser

UngKomp

Samordningsförbundet finansierade insatsen UngKomp Stockholm Söderort under perioden 2018-04-01 – 2018-12-31 efter ett beslut av styrelsen.

UngKomp var ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Stockholms Stad. Syftet var att stödja ungdomar mellan 16-24 år som var i behov av ett sammanhållet stöd från flera parter och kompetenser i det offentliga samhället för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetet bedrevs i ett multikompetent team som med sina olika kompetenser stödde arbetssökande ungdomar med rätt och kvalitativt stöd. Teamet hade 16 medarbetare varav 14 från Arbetsförmedlingen och två från kommunen.

Projektet var ett av 15 delprojekt i sitt slag och var bland topp tre när det gällde resultat. Framgångsfaktorn i projektet var det att ungdomarna hade egen makt att välja om de ville delta. Verksamheten bedrevs i hyrda lokaler i Fryshuset i Hammarby Sjöstad.

Emma

På uppdrag av styrelsen finansierade förbundet, Emma 2.0, en individinriktad insats för att utveckla en modell för lokal samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Jobbtorg Stockholm.

Emma 2.0 handlade om kartläggning, planering och uppföljning för att nyanlända och kvotflyktingar snabbare skulle komma i arbete. Syftet med insatsen var också att unga nyanlända i större utsträckning skulle fullfölja gymnasiestudier. Insatsen genomfördes i Skärholmen och Järva.

Tillbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: