Laddar...

Insatsen, som ingår i projektet ”Rätt stöd för mig!”, syftar till att förbereda unga vuxna som varken arbetar eller studerar för ett återinträde/nyinträde i arbete eller studier genom ökade kunskaper, ökad motivation och förbättrad hälsa.

Jobbtorg Stockholms huvuduppdrag är att fler stockholmare arbetar och studerar. Inom Jobbtorg Unga möter medarbetarna unga (16-29 år) som behöver stöd på sin väg till arbete och studier. Genom Jobbtorgs uppsökande insatser uppmärksammas hemmasittare, ungdomar som fastnat i ett långt utanförskap och ungdomar med aktivitetsersättning. Dessa har ofta en neuropsykiatrisk diagnos och/eller psykisk ohälsa. I en omvärld som alltmer digitaliseras ser Jobbtorget att nya grepp behövs för att locka dessa ungdomar till att interagera med samhället i övrigt. Enligt SCB kommer anställningarna att öka mest inom bl.a programmering, elektronik, datateknik och automation. I detta projekt matchas hemmasittande ungdomar, med intresse och/eller kunskap om IT, till en kreativ digital miljö med arbetsmarknaden och studier inom IT som ett mål.

 

Kontaktuppgifter:
Dafina Sahiti, projektledare
E-post: dafina.sahiti@stockholm.se
Telefon: 0725 – 93 70 85