Kansli

Förbundets kansli arbetar med strategiska frågor och samordning, sköter ekonomi, administration och kommunikation samt fungerar som mötesplats för de samverkande myndigheterna. Kansliet har även ett uppföljningsansvar.

Förbundschef


Eva Magnusson, Förbundschef

Kontaktuppgifter:

eva.magnusson@extern.stockholm.se
08-508 491 80 eller 0761-24 91 80

Samordnare


Helena Haapala, Samordnare

Kontaktuppgifter:

helena.haapala@stockholm.se
08-508 491 81 eller 0761-24 91 81

Kommunikatör


Masood Khatibi, Kommunikatör

Kontaktuppgifter:

masood.khatibi@extern.stockholm.se
08-508 491 82 eller 0761-24 91 82

Ekonom/administratör


Temesgen Sibhatu Woldemichael, Ekonom och administratör

Kontaktuppgifter:

Temesgen.sibhatu.woldemichael@extern.stockholm.se
08-508 480 06 eller 0761-24 80 06

Verksamhetsutvecklare


Johanna Thagemark, Verksamhetsutvecklare

Kontaktuppgifter:

johanna.thagemark@extern.stockholm.se
08-508 47 963 eller 0761-24 79 63

Utvecklingsledare


Barbro Ivares, Utvecklingsledare

Kontaktuppgifter:

barbro.m.ivares@stockholm.se
08-508 35 997 eller 0761-23 59 97

Utvecklingsledare


Jonna Millroth, Utvecklingsledare

Kontaktuppgifter:

jonna.millroth@extern.stockholm.se
08-508 47 967 eller 0761-24 79 67

Utredare


Karin Jacobsen, Utredare

Kontaktuppgifter:

karin.jacobsen@extern.stockholm.se
08-508 480 03 eller 0761-24 80 03

Verksamhetsledare


Siri Persson,
Verksamhetsledare Aktivitetsplatsen

Kontaktuppgifter:
siri.persson@extern.stockholm.se
08-508 47 965 eller 0761-24 79 65

Tillbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: