Årsredovisning

Årsredovisningarna redogör för resultatet av verksamheten under året, i förhållande till målen, samt det ekonomiska resultatet.
Årsredovisning 2019

Halvårsrapport 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning för 2016
Bilaga till årsredovisningen
Tillbaka till toppen

Samordningsförbundet Stockholms stads medlemmar: