Laddar...

Rapporter och utvärderingar

Rapporter, utredningar, kartläggningar och utvärderingar av samordningsförbundets insatser och projekt görs regelbundet. Här nedan finns samtliga som förbundet låtit göra, liksom vissa andra rapporter och utvärderingar av intresse:

FINSAM-team på Jobbtorg Stockholm

Länk till utvärdering

 

Samordnat stöd

Länk till utredningen
Länk till utvärderingen

 

AMA – Aktiviteter mot arbete

Länk till slutrapporten
Länk till utvärderingen

 

MIA – Stockholms stad

Länk till slutrapporten

 

Grön Etablering

Länk till slutrapporten
Länk till utvärderingen

 

Stockholmsmodellen

Länk till slutrapporten
Länk till processkartan

 

Förbundets basmätning 2016

Länk till presentationen av mätningen

 

Kännedomen om förbundet 2019

Länk till enkätsvaren