Laddar...

Det är roligt att arbeta
tillsammans!

Image placeholder

FINSAM team

FINSAM-teamen är en samverkansstruktur mellan Jobbtorg Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Region Stockholm, nu med lotsfunktion.

Pågående insatser och projekt

Aktivitetsplatsen

För personer med ohälsa eller funktionsnedsättning som vill nå målet arbete eller studier.

Mer information

”Rätt stöd för mig!”

Ett treårigt ESF-projekt som delfinansieras av medel från Europeiska socialfonden, ESF.

Mer information

MIA Vidare Stockholms stad

För att föra arbetslösa eller de som står särskilt långt från arbetsmarknaden, 16 – 64 år, närmare arbete eller studier.

Mer information

Integrering av IPS i psykosvården

En möjlighet till arbetsinriktad rehabilitering enligt metoden IPS, Individual Placement and Support.

Mer information

Samordnat stöd

Undervisning inom Vuxenutbildning för studerande med psykisk ohälsa, migrationsstress och komplext trauma.

Mer information

Arbetslagshälsan

Förebygger substansmissbruk/mental ohälsa hos unga vuxna med arbetslagsanställning på Nytorgsverkstaden.

Mer information

Har du en samverkansidé?

Har du idéer för insatser och projekt? Kontakta oss!

Rehabiliteringsbanan

Samordningsförbundets styrelse har beslutat att driva Rehabiliteringsbanan under ett år som ett pilotprojekt i stadsdelen Skärholmen. Det är en fortsättning på arbetet med Stockholmsmodellen.

Mer information
Image placeholder