Laddar...

Det är roligt att arbeta
tillsammans!

FINSAM-team

Samordningsförbundet Stockholms stad har tillsammans med medlemmarna startat FINSAM-team på Jobbtorgen. Syftet med FINSAM-team är att skapa ytterligare en väg in för stockholmare i behov av samordnade insatser.

Mer information
Image placeholder

Pågående insatser och projekt

Aktivitetsplatsen

För de med ohälsa eller funktionsnedsättning som vill nå målet arbete eller studier.

Mer information

IPS för personer med beroendeproblematik

Arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med beroendeproblematik.

Mer information

Hälsofrämjande insatser för nyanlända

Information och riktade hälsoinsatser till nyanlända

Mer information

Integrering av IPS i psykosvården

En möjlighet till arbetsinriktad rehabilitering enligt metoden IPS, Individual Placement and Support.

Mer information

Samordnat stöd

Undervisning inom Vuxenutbildning för studerande med psykisk ohälsa, migrationsstress och komplext trauma.

Mer information

Arbetsträning

Genom Samordningsförbundets samverkansstruktur, FINSAM-team, finns möjlighet att arbetsträna.

Mer information

Dina rättigheter

Hit kan du vända dig för att få stöd!

   
Image placeholder

FINSAM team

FINSAM-teamen är en samverkansstruktur mellan Jobbtorg Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Region Stockholm, nu med lotsfunktion.

Rehabiliteringsbanan

Samverkan ska synliggöra de som är sjukskrivna, saknar sjukpenninggrundande inkomst och i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, i syfte att de får bättre hälsa och kommer närmare egenförsörjning.

Mer information
Image placeholder

Rehabiliteringsbanan

Samverkan ska synliggöra de som är sjukskrivna, saknar sjukpenninggrundande inkomst och i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, i syfte att de får bättre hälsa och kommer närmare egenförsörjning.

Mer information
Image placeholder