Image placeholder

Tillsammans får vi stockholmare och samhället att växa

Alla ska ha ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Vi stödjer människor, samhället och våra medlemmar att utvecklas. Genom samarbete, tilltro och parallella insatser bidrar vi till ett inkluderande Stockholm.

Samordningsförbundet Stockholms stad är ett finansiellt samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet. Förbundet ägs av Stockholms stad, Försäkringskassan, Region Stockholm och Arbetsförmedlingen.
Image placeholder

FINSAM-team

Samordningsförbundet Stockholms stad har tillsammans med medlemmarna startat FINSAM-team på Jobbtorgen. Syftet med FINSAM-team är att skapa ytterligare en väg in för stockholmare i behov av samordnade insatser.

Pågående insatser och projekt

Card image cap
FINSAM-team

FINSAM-teamen är en samverkansstruktur mellan Jobbtorg Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Region Stockholm.

Mer information
Card image cap
Aktivitetsplatsen

För de med ohälsa eller funktionsnedsättning som vill nå målet arbete eller studier.

Mer information
Card image cap
Hälsofrämjande insatser för nyanlända

Information och riktade hälsoinsatser till nyanlända

Mer information
Card image cap
IPS för personer med beroendeproblematik

Arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med beroendeproblematik.

Mer information
Card image cap
Integrering av IPS i psykosvården

En del av det länsövergripande ESF-projektet Lumena

Mer information
Card image cap
Novum

En del av det länsövergripande
ESF-projektet Lumena

Mer information

Dina rättigheter

Hit kan du vända dig för att få stöd!

Image placeholder

Rehabiliteringsbanan

Samverkan ska synliggöra de som är sjukskrivna, saknar sjukpenninggrundande inkomst och i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, i syfte att de får bättre hälsa och kommer närmare egenförsörjning.