En del av de länsövergripande ESF-projektet Lumena

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Sektion Intensiv Öppenvård, Psykiatrin Södra Stockholm genom Mottagningen unga vuxna Globen och Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholm Stad. Projektet har som mål att hitta nya hållbara samverkansstrukturer som tillgängliggör de medverkade parternas insatser till projektets målgrupp.

Projektidén bygger på resultatet av den danska BIP – studien (Beskæftigelses Indikator Projektet) som visar på att vi måste komma bort från det traditionella ”trappstegstänket” där deltagare gör en insats i taget och i stället erbjuda parallella insatser. Studien visar att parallella insatser skapar bättre förutsättningar för individen att nå uppsatta mål.

Inom ramen för projektet kommer samordningsförbundet också arbeta för att öka kunskapen om medverkade parternas organisation och uppdrag för medarbetare, deltagare och anhöriga samt erbjuda handledning till medverkande parters medarbetare.

Mål

Genom tidiga parallella insatser har projektet som mål att förebygga utanförskap för målgruppen, skapa sömlösa övergångar mellan olika stödinsatser och skapa bättre förutsättningar för individen att nå sina mål.

I projektet arbetar:

 

Målgrupp

Delprojektet Novum riktar sig till unga/unga vuxna (16 – 29 år) skrivna i Stockholms stad med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsvariationer och annan psykosocial problematik i behov av stöd till studier, arbete och/eller annan sysselsättning.

Kontaktperson

Susan Korsman

Susan Korsman
Projektledare

Skicka mail
08-508 88 970
072-46 80 070