Laddar...

MIA Vidare Stockholms stad

MIA Vidare är till för dig mellan 16-64 år som upplever att du hamnat ”mellan stolarna” och behöver hjälp att komma närmare egen försörjning. Du träffar en Case manager som hjälper dig utifrån ditt individuella behov. Genom samtal, kartläggning och planering genomför du, med stöd av din Case manager de aktiviteter du behöver för de mål du vill uppnå. Case manager fungerar även som samordnande länk mellan olika myndigheter, vården eller andra verksamheter.

Case manager
En Case manager arbetar för dig, genom samtal och kartläggning hjälper Case managern dig att hitta vägen till de mål du önskar uppnå.
Om du önskar kan din Case manager fungera som en samordnande länk och stödja dig i kontakten med olika myndigheter, vården eller andra verksamheter.

MIA-projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Förutom Samordningsförbundet Stockholms Stad är Samordningsförbundet Östra Södertörn, Samordningsförbundet HBS, Samordningsförbundet Södertälje, Samordningsförbundet VärNa, Samordningsförbundet Roslagen, Samordningsförbundet SUVS är bland de medverkande.

 

Kontaktperson:
Sandra Liljefors-Möll
Projektledare MIA Vidare Stockholms Stad

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
MIA Vidare Stockholm
Box 7049
164 07 Kista

Telefon: 08-508 01 170
Mobil: 076-120 11 70
E-post: sandra.liljefors-moll@stockholm.se
Start.stockholm.se

Vill du veta mer?
Du hittar information på MIA-projektets hemsida, miaprojektet.se