MIA Vidare Stockholms stad

MIA Vidare var till för dig mellan 16-64 år som upplevde att du hamnat ”mellan stolarna” och behövde hjälp att komma närmare egen försörjning. Du kunde träffa en Case manager som kunde hjälp dig utifrån ditt individuella behov. Genom samtal, kartläggning och planering kunde du genomföra, med stöd av Case manager de aktiviteter du kunde behöva för de mål du ville uppnå. Case manager fungerar även som samordnande länk mellan olika myndigheter, vården eller andra verksamheter.

Case manager
En Case manager arbetar för deltagare, genom samtal och kartläggning hjälper Case managern deltagare att hitta vägen till de mål de önskar uppnå.
Om du önskar kan din Case manager fungera som en samordnande länk och stödja individen i kontakten med olika myndigheter, vården eller andra verksamheter.

MIA-projektet delfinansierades av Europeiska socialfonden (ESF). Förutom Samordningsförbundet Stockholms Stad var Samordningsförbundet Östra Södertörn, Samordningsförbundet HBS, Samordningsförbundet Södertälje, Samordningsförbundet VärNa, Samordningsförbundet Roslagen, Samordningsförbundet SUVS är bland de medverkande.

 

Kontaktperson:
Sandra Liljefors-Möll
Projektledare MIA Vidare Stockholms Stad

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
MIA Vidare Stockholm
Box 7049
164 07 Kista

Telefon: 08-508 01 170
Mobil: 076-120 11 70
E-post: sandra.liljefors-moll@stockholm.se
Start.stockholm.se