Laddar...
Ska göra det lättare för unga vuxna att gå från gymnasiesärskolan och daglig verksamhet till arbete och forsatta studier

Mål

Målet med insatsen Bron är att skapa fungerande arbetssätt i övergången mellan gymnasiesärskolan och arbetsliv genom att utveckla stöd till eleverna, samverkansformer mellan berörda myndigheter och metoder i ett pilotprojekt. Målet är också identifiera strukturella hinder och skapa möjligheter att remittera från daglig verksamhet. På det här sättet kan projektet underlätta för unga vuxna att gå från gymnasiesärskolan och daglig verksamhet till arbete och forsatta studier.

Målgrupp

Målgruppen för insatsen är elever på St. Eriks gymnasiesärskola och elever på Kista byggtekniska gymnasium. Resurser som ska tillsättas är en lots på skolan som arbetar med eleverna samt en 0,5 resurs från Arbetsförmedlingen som arbetar på skolan. Inom daglig verksamhet tillsätts en 0,5 utredarresurs som delas mellan kommunen och Försäkringskassan.

Bakgrund

Uppföljningar inom gymnasiesärskolan visar att många unga vuxna går till daglig verksamhet utan att riktigt få möjlighet att prova sin arbetsförmåga.