Skulle göra det lättare för unga vuxna att gå från anpassad gymnasieskola och
daglig verksamhet till arbete och fortsatta studier

Mål

Målet med insatsen Bron var att skapa fungerande arbetssätt i övergången mellan anpassad gymnasieskola och arbetsliv genom att utveckla stöd till eleverna, samverkansformer mellan berörda myndigheter och metoder i ett pilotprojekt. Målet var också identifiera strukturella hinder och skapa möjligheter att remittera från daglig verksamhet. På det här sättet kunde projektet underlätta för unga vuxna att gå från anpassad gymnasieskola och daglig verksamhet till arbete och fortsatta studier.

Målgrupp

Målgruppen för insatsen var elever som gick sista året på anpassad gymnasieskola eller som hade funktionsnedsättning som ger rätt till stöd enligt LSS. Bron skulle öka möjligheten för alla som ville och trodde sig ha förmågan att klara av ett arbete och få stöd att få och behålla ett arbete. Bron hade 4 lotsar och en handläggare från försäkringskassan på 80%.

Bakgrund

Uppföljningar inom anpassad gymnasieskola visade att många unga vuxna gick till daglig verksamhet utan att riktigt få möjlighet att prova sin arbetsförmåga.

Broschyrer till målgrupp

broschyrer till arbetsgivare

Länk till slutrapporten