Hälsofrämjande insatser för nyanlända

Samverkan mellan Region Stockholm och Stockholms stad

Nyanlända ska erbjudas:

Dessutom vill projektet:

 

Mål

 

Målgrupp

Nyanlända personer:

 

Arbetssätt

För att involvera deltagarna kommer projektet att arbeta utifrån tjänstedesign i syfte att tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av målgruppen.

Projektet pågår under:
2022-09-01 ­– 2024-08-31

Kontaktpersoner:

Sati Icho

Sati Icho, Projektledare

Welcome house

Skicka mail

08-508 88 986

Lovisa Bourdin

Lovisa Bourdin, Hälsoutbildare

Transkulturellt Centrum

Skicka mail

08-123 49 291

Länkar:

Welcome house

Region Stockholm

Transkulturellt Centrum

Arbetsmarknadsförvaltningen