Hälsofrämjande insatser för nyanlända

5Samverkan mellan Region Stockholm och Stockholms stad

Nyanlända ska erbjudas:

Dessutom vill projektet:

 

Mål

 

Målgrupp

Nyanlända personer:

 

Arbetssätt

För att involvera deltagarna kommer projektet att arbeta utifrån tjänstedesign i syfte att tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av målgruppen.

Projektet pågår under:
2022-09-01 ­– 2024-08-31

 

Kontaktpersoner:

Sati Icho
Projektledare

Etableringscentrum
Arbetsmarknadsförvaltningen
Welcome house
Telefon: 08-508 88 986
E-post: sati.icho@edu.stockholm.se

 

Lovisa Bourdin
Hälsoutbildare

Transkulturellt Centrum
Stockholms läns sjukvårdsområde
Region Stockholm
Telefon: 08-12349291
E-post: lovisa.bourdin@regionstockholm.se

Länkar:

Welcome house

Region Stockholm

Transkulturellt Centrum