Arbetsträning

Genom Samordningsförbundets samverkansstruktur, FINSAM-team, fanns möjlighet att arbetsträna.

Syftet med arbetsträningen var att ge människor möjlighet till att prova sina förutsättningar i en trygg och lugn miljö. Arbetsträningen var för den som ville in, alternativt tillbaka, till arbetsmarknaden efter en längre tids frånvaro. Arbetsträningen hade som mål att förbereda inför insatser i ordinarie verksamhet såsom Arbetsförmedlingen, det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, eller Jobbtorg.

Arbetsträningen skedde på deltagarens villkor där de själva bestämmde arbetsuppgift, omfattning och takt. Arbetsträningen skedde med erfarna handledare i sociala företag eller hos en traditionell arbetsgivare.

Vi hade inga tidsramar för en arbetsträningsperiod, utan utgick från behov och syfte i relation till målet mot att komma in, alternativt tillbaka, till arbetsmarknaden. Vi följde upp kontinuerligt och gjorde gemensamt en plan framåt.

Läs rapporten om Arbetsträning genom FINSAM-team 2021 – 2023

 

 

 

Nedan ser du de olika företag som Samordningsförbundet Stockholm Stad hade avtal med om arbetsträning. Om du klickar dig in på varje företag får du veta mer om vilka arbetsuppgifter som fanns:

Länk till Samordningsförbundets olika arbetsträningsplatser