Laddar...

ProLog Globen

De unga vuxna ska få ta del av de insatser som redan finns såsom Jobbtorg, ordinarie insatser inom Arbetsförmedlingen. Det är målet med insatsen ProLog Globen som styrelsen för samordningsförbundet Stockholms Stad har fattat beslut om.

Målgruppen för insatsen är 18 till 29-åringar i behov av samordnade insatser från psykiatrin och stadens Jobbtorg, främst med problematik av arten ”hemmasittare” dvs någon form av psykisk ohälsa som gör att den unga personen har svårt att komma i aktivitet och även svårt att lämna hemmet.

Metoden som tillämpas är gemensamma hembesök som utgår från Open Dialogue-metoden/förhållningssättet och slussning till befintliga insatser. Dessutom behandlingskontakt med psykiatrin och studie- och yrkesvägledning. Projektet behöver få tid att utvecklas, därav en längre projektperiod på 3 år. Delavstämning kommer att göras efter ett år, för att avgöra effekterna av insatsen. Projektägaren är Psykiatri Södra Stockholm och insatserna startade den 1 oktober.

Kontaktperson:
Josefin Axell, ungdomskonsulent
Adress:
Arbetsmarknadsförvaltningen – Jobbtorg Unga Globen
Palmfeltsvägen 1E, Box 100 14, 121 26 Stockholm-Globen
E-post: josefin.axell@stockholm.se
Telefon: +46 761-24 91 31