Laddar...

Aktivitetsplatsen

Insatsen för personer med ohälsa eller funktionsnedsättning som vill nå målet arbete eller studier

Aktivitetsplatsen informerar med anledning av COVID -19

Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och återigen ger vi digitalt stöd till våra deltagare mot bakgrund av de skärpa rekommendationerna i Stockholm. Vi genomför möten och håller kontakt via telefon, e-post och videolänk utifrån de förutsättningar som finns vid respektive tillfälle. När det är lämpligt och möjligt har vi enskilda fysiska möten.
Exempel på grupper där vi möts digitalt är; sångkör, mindfulness, skapa med händerna, bokcirkel och måleri.

Du når oss som vanligt via e-post eller telefon och vi gör vårt yttersta för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt.

Ny anmälan till Aktivitetsplatsen

För att tillgodose en god kedja av insatser för personer som behöver samordnade insatser för att nå egen försörjning via arbete eller studier är den nya anmälningsvägen till insats hos Aktivitetsplatsen genom följande samverkansforum:

  • FINSAM-team
  • Gemensam Kartläggning inom ramen för förstärkt samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
  • SIP-möte (samordnad individuell planering)

När dialogen i nämnda samverkansforum visar att det är lämpligt att starta förrehabiliterande insatser är ni välkomna att göra en anmälan till oss. Till ert stöd inför anmälan till Aktivitetsplatsen använd vår checklista för avstämning om påståendena stämmer med personens aktuella situation.

Anmälan

Anmälan sker genom att ansvarig handläggare/vårdgivare anmäler sina egna kontaktuppgifter till mejladressen: siri.persson@extern.stockholm.se. För mer information kan du kontakta Siri Persson, verksamhetsledare för Aktivitetsledaren: 08-508 47 965 eller 0761-24 79 65.

Obs: vid anmälan ska ingen uppgift om individen anges. Vi kontaktar er för inbokning av samtal, som syftar till att klargöra mål och delmål med personens deltagande samt möjlig start.

Om berörd person vill delta på studiebesök för att höra mer om insats hos Aktivitetsplatsen och våra lokaler är ni välkomna att anmäla deltagande på samma sätt som ovan beskrivning. Med hänsyn till rekommendationerna från myndigheter med anledning av Covid-19 kan vi inte erbjuda besök fysiskt i lokalerna, men vi informerar gärna via telefon.

Aktivitetsplatsen är för personer med ohälsa eller funktionsnedsättning som kan få konkret och praktiskt stöd för att öka sin aktivitetsförmåga.

Mål

Målet är att personerna efter Aktivitetsplatsen ska kunna ta del av Arbetsförmedlingens utbud av insatser, det förstärka samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbets­för­medlingen eller Jobbtorg Stockholms utbud av insatser. Det långsiktiga målet är att personerna når egenförsörjning genom arbete eller studier.

Lokaler

Lokalerna för Aktivitetsplatsen finns på Mejerivägen 7 i Liljeholmen samt Sankt Göransgatan 101 på Kungsholmen.

Så här ser våra lokaler ut i Liljeholmen:

 

Så här ser våra lokaler ut på Sankt Göransgatan 101: