Laddar...

Finsamteam vården

Sedan förra året utvecklar Region Stockholm samverkan mellan förbundets parter genom Finsamteam på psykiatrin som underlättar samarbetet kring patienternas rehabilitering.

Inom psykiatrin finns det ett antal personer med långa sjukskrivningar. De flesta av dessa personer har kontakt antingen med Socialtjänstens försörjningsstöd eller med Försäkringskassan. En del av personerna har även kontakt med Arbetsförmedlingen och/eller Jobbtorg Stockholm. Medicinansvarig läkare behöver få fler verktyg för sina sjukskrivna patienter mot arbete och egen försörjning. Psykiatrin har tidigare erfarenheter av liknande samverkansprojekt. De medverkande i samverkan är:

  • Region Stockholm
  • Försäkringskassan
  • Socialtjänsten
  • Arbetsförmedlingen
  • Jobbtorg Stockholm

Läs här Samordningsförbundets utvärdering av Finsam handläggarteam inom vården

Norra Stockholm psykiatri, Atlasmuren, mottagningen för adhd 1 och 2

Kontaktpersoner:
Holger Thomas, enhetschef
E-post: holger.thomas@sll.se

Psykiatrin Södra Stockholm, Affektiv mottagning och mottagning för unga vuxna Globen

Kontaktperson:
Agneta Wigg, teamansvarig
E-post: agneta.wigg@sll.se
Adress: Arenavägen 33, 7 tr, 121 77 Johanneshov