Laddar...

Arbetslagshälsan

Mål

Insatsen syftar till att i ett tidigt skede upptäcka samt förebygga substansmissbruk och mental ohälsa hos unga vuxna som har en arbetslagsanställning på Nytorgsverkstaden, Jobbtorg, Stockholm stad (Arbetslagsanställningar). Vidare är syftet att i förekommande fall länka till rätt instans för behandling. Detta sker genom att utveckla nya arbetsmetoder i förtätad samverkan mellan Stockholms stad och Region Stockholm.

Målgrupp

Unga vuxna, som idag är med ”Arbetslagsanställningar” på Nytorgsverkstaden och inte tar hjälp av samhället vid missbruk och psykisk ohälsa.

Bakgrund

Förekomsten av mentala hälsoproblem är vanligare hos unga personer 16-24 år än vid någon annan ålder. Ca 70 % av personer (i alla åldrar) med mental ohälsa och missbruk får inte behandling för sina problem pga att de inte söker hjälp (Henderson et al. 2013).

Flera faktorer påverkar hjälpsökande. En översiktsartikel av 22 studier (Gulliver et al. 2010) fann att de vanligaste orsakerna till att ungdomar och unga vuxna inte sökte hjälp för mentala hälsoproblem och missbruk var:

  • stigma,
  • obekvämt att prata om mentala hälsoproblem,
  • hellre litade på sig själv,
  • inte kände igen symptomen på mental ohälsa och inte uppfattade att de hade behov av hjälp,
  • tänkte att det inte fanns någon som kan hjälpa dem
  • oviljan att berätta för en främmande person om personliga saker
  • bristande tilltro till sekretess och bristande tillit till den eventuella hjälpinstansens,
  • problem med tillgänglighet inklusive kunskap om var man ska vända sig.