ESF-ansökan Stockholmskraften

Stockholmskraften är inspirerat av Malmökraften och visat goda resultat i Malmö. En ansökan om ESF-medel för Stockholmskraften är inlämnad till ESF-rådet.