Laddar...

Socialt företagande

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

Förbundet har i uppdrag att under verksamhetsåret 2018 påbörja arbetet med att främja socialt företagande i Stockholms stad. Därför anordnar förbundet forum för att öka kunskapen om socialt företagande hos chefer och medarbetare samt startar dialogen mellan berörda parter. Förbundet kartlägger möjligheterna för och behovet av socialt företagande i Stockholm samt utöka möjligheterna för parterna att köpa arbetsträningsplatser av sociala företag.

Målet är att utveckla det sociala företagandet i Stockholms stad, för de ingående medlemmarna i Samordningsförbundet Stockholms stad, samt bidra till en bredare arbetsmarknad som ökar möjligheten till arbetsträningsplatser för förbundets målgrupper.

Vilka kan bli deltagare och medarbetare i ASF?

ASF ses ofta som en första sluss, en viktig pusselbit, in på arbetsmarknaden för människor som av olika anledningar har svårigheter att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden.

ASF anställer ofta personer som gjort praktik eller genomgått en arbetslivsinriktad rehabilitering inom sin verksamhet. Detta leder ofta till arbete för individer och är samtidigt en förutsättning för att dessa företag ska kunna utvecklas och bidra till samhället på lång sikt.

Potentiella målgrupper

Potentiella målgrupper kan t ex vara långtidsarbetslösa med försörjningsstöd, nyanlända flyktingar, ungdomar som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, personer med psykisk eller fysiskt funktionsnedsättning, personer som efter långtidssjukskrivning på nytt ska in på arbetsmarknaden eller personer inom LSS som kan beredas plats för daglig verksamhet inom ett arbetsintegrerat socialt företag.

Policy för främjande av den sociala ekonomin och Arbetsintegrerande Sociala Företag
Bilaga Arbetsintegrerande Sociala företag
  • Har du funderingar att starta ett Arbetsintegrerande socialt företag?
  • Vill du veta mer om Arbetsintegrerande sociala företag?