Laddar...

”Rätt stöd för mig!”

Projektet ”Rätt stöd för mig!” riktar sig till unga i behov av samordnat stöd på vägen mot arbete eller studier. Projektet är ett samarbete mellan Samordningsförbundet Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad, Samordningsförbundet VärNa och Samordningsförbundet Sollentuna – Sigtuna – Upplands Väsby.

 

Projektidén handlar om att hitta välfungerande sätt att ge stöd till unga med behov av samordnade insatser samt att skapa en hållbar och effektiv samverkansstruktur för dem. Målgruppen för projektet är unga och vuxna 16-35 år med behov av samordnat stöd och/eller en funktionsnedsättning som påverkar arbets- eller studieförmågan.

Projektets insatser samordnar resurser från kommun, region och myndigheter och tillhandahåller ett individanpassat stöd som är inspirerat av metoderna Supported Employment och Case Management. Vi använder oss av tjänstedesign för att samarbeta med deltagare, anhöriga, projektmedarbetare och arbetsgivare.

Arbetet drivs i sex kommuner* i Stockholms tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm. Projektet kommer att omfatta ca 680 deltagare och pågår från september 2019 till juni 2022.

* Stockholm, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Nacka och Värmdö.

Delprojekt som ingår i ”Rätt stöd för mig!”:

Bron
DEV
ProLog Globen
Hoppet
VärNa

 

Kontakta oss:

Johanna Thagemark, projektledare
johanna.thagemark@extern.stockholm.se
Telefon: 08-508 47 963, 0761-24 79 63
Susan Korsman, processledare/tjänstedesigner
susan.korsman@extern.stockholm.se
Telefon: 08-508 88 970, 0724-68 00 70
Madelene Wennberg, näringslivssamordnare
madelene.wennberg@extern.stockholm.se
Telefon: 08-508 47 967, 0761-24 79 67