Pågående insatser och projekt

Aktivitetsplatsen

För de med ohälsa eller funktionsnedsättning som vill nå målet arbete eller studier.

Mer information

FINSAM-team

FINSAM-teamen är en samverkansstruktur mellan Jobbtorg Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Region Stockholm.

Mer information

IPS för personer med beroendeproblematik

Arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med beroendeproblematik.

Mer information

Integrering av IPS i psykosvården

En möjlighet till arbetsinriktad rehabilitering enligt metoden IPS, Individual Placement and Support.

Mer information