Aktivitetsplatsen

Insatsen för personer med ohälsa eller funktionsnedsättning

Aktivitetsplatsen är för personer med ohälsa eller funktionsnedsättning som kan få konkret och praktiskt stöd för att öka sin aktivitetsförmåga. De kanske behöver ha en plats att åka till för att träna på att ta sig från sina hemmakvarter. I våra lokaler kan vi erbjuda kreativt skapande med färg och textil, blommor eller kanske bara fika och träffa andra i liknande situation. Om deltagaren har behov av att äta mer hälsosamt och få stöd i att röra sig mer, kan vi stötta med det.

Utifrån deltagarens situation och intresse kan vi åka på studiebesök, på utbildningar och företag. Vi kan också besöka museer och andra organisationer för att öka deltagarens kunskap om samhället.

Vi utgår från deltagarens situation och tillsammans tar vi nästa steg mot deltagarens mål. Vi kan träffas både enskilt och/eller i grupp. Våra aktiviteter kommer att vara både i våra lokaler och ute på olika platser. Aktivitetsplatsen kan vara den plats där personen börjar sin resa mot arbete eller studier.


Våra gruppaktiviteter vecka 47

Måndag den 18 november:  kl. 13 – 15 Målning, Mejerivägen
Tisdag den 19 november: kl. 19.30 – 11.30 Blomstergruppen, Mejerivägen
Tisdag den 19 november: kl. 14 – 16 Skapa språk, Mejerivägen
Tisdag den 19 november: kl. 13.30 – 14.30 Livsstil och hälsa på  arabiska, Mejerivägen
Onsdag den 20 november: kl. 14 – 15.30 Yoga/Mindfulnes, Mejerivägen
Torsdag den 21 november: kl. 13 – 16 Skapa med händerna, Sankt Göransgatan
Torsdag den 22 november: kl. 13.30- 14.30 Livsstil och hälsa på Mejerivägen

Målgrupp

Målgrupp är bosatt i Stockholms stad i ålder 16-64 år, oavsett försörjning och myndighetskontakt.

Anmälan

Anmälan sker genom intresseblankett.

Kontaktperson:

Siri Persson, Verksamhetsledare
Kontaktuppgifter:
siri.persson@extern.stockholm.se
08-508 47 965 eller 0761-24 79 65

Lokaler

Lokalerna för Aktivitetsplatsen finns på Mejerivägen 7 i Liljeholmen samt Sankt Göransgatan 101 på Kungsholmen.

Så här ser våra lokaler ut i Liljeholmen:

Så här ser våra lokaler ut på Sankt Göransgatan 101:

 

 

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: