Aktivitetsplatsen

Insatsen för personer med ohälsa eller funktionsnedsättning

Aktuell information
Aktivitetsplatsen följer myndigheternas rekommendationer med anledning av Coronaviruset. Därför är alla aktiviteter inställda tills vi meddelar annat. Fysiska trepartsmöten flyttas också fram. Arbetskonsulenterna håller kontakten med sina deltagare via telefon eller på annat sätt som fungerar.
Vi fattar beslut en vecka i taget och skriver ny information varje fredag.
Har du frågor kontakta gärna den arbetskonsulent du har kontakt med eller
Siri Persson på telefon 0850847965, eller genom att mejla: siri.persson@extern.stockholm.se

Under rådande omständigheter får ni gärna ta del av följande kulturutbud som finns i Stockholm. Kontakta oss så guidar vi er!

Musik

Berwaldhallen
Konserthuset
Operanplay

Konst och muséer

Liljevalchs
Stockholmskallan
Nordiskamuseet
Modernamuseet
Nationalmuseum
De Kungliga Slotten

Stadens förslag på aktiviteter

Vi rekommenderar er att ta del av stadens guide för utegym. Ni kanske hittar ett utegym i er närhet! Vi planerar gärna in promenader med er där vi tillsammans kan gå igenom varje maskin och utforma ett träningsprogram.

Tips på aktiviteter-ensam-eller-utomhus
Motionera i Stockholm och hitta utegym
Träna online med Friskis och Svettis
Digitala aktiviteter
Träna med Sofia
Digital aktivitet

Sånglektioner/kör online

Sång i karantän med Rickard Söderberg (flera delar)

Kören Joyvoice har digital kör LIVE via er egna Facebooksida onsdagar kl. 18.00

Aktivitetsplatsen är för personer med ohälsa eller funktionsnedsättning som kan få konkret och praktiskt stöd för att öka sin aktivitetsförmåga.

Mål
Målet är att personerna efter Aktivitetsplatsen ska kunna ta del av Arbetsförmedlingens utbud av insatser, det förstärka samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbets­för­medlingen eller Jobbtorg Stockholms utbud av insatser. Det långsiktiga målet är att personerna når egenförsörjning genom arbete eller studier.

Deltagaren kanske behöver ha en plats att åka till för att träna på att ta sig från sina hemmakvarter. I våra lokaler kan vi erbjuda kreativt skapande med färg och textil, blommor eller kanske bara fika och träffa andra i liknande situation. Om deltagaren har behov av att äta mer hälsosamt och få stöd i att röra sig mer, kan vi stötta med det. Utifrån deltagarens situation och intresse kan vi åka på studiebesök, på utbildningar och företag. Vi kan också besöka museer och andra organisationer för att öka deltagarens kunskap om samhället.

Vi utgår från deltagarens situation och tillsammans tar vi nästa steg mot deltagarens mål. Vi kan träffas både enskilt och/eller i grupp. Våra aktiviteter kommer att vara både i våra lokaler och ute på olika platser. Aktivitetsplatsen kan vara den plats där personen börjar sin resa mot arbete eller studier.

Målgrupp
Målgrupp är bosatt i Stockholms stad i ålder 16-64 år, oavsett försörjning och myndighetskontakt.

Anmälan
MIA-projektet i Stockholms stad går in i fortsättningen på ESF projektet med namnet ”MIA Vidare” från den 1 juni 2020. Aktivitetsplatsen kommer inte att ingå i Mia Vidare. Av den anledningen kommer anmälan till oss att förändras. På vilket sätt den nya anmälan ska ske återkommer vi om. Ni som redan skickat in intresseanmälan kommer att kontaktas för information och dialog om start hos oss.

Kontaktperson:
Siri Persson, Verksamhetsledare
Kontaktuppgifter:
siri.persson@extern.stockholm.se
08-508 47 965 eller 0761-24 79 65

 

Lokaler

Lokalerna för Aktivitetsplatsen finns på Mejerivägen 7 i Liljeholmen samt Sankt Göransgatan 101 på Kungsholmen.

Så här ser våra lokaler ut i Liljeholmen:

Så här ser våra lokaler ut på Sankt Göransgatan 101:

 

 

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: