Aktivitetsplatsen

Insatsen för personer med ohälsa eller funktionsnedsättning

Aktivitetsplatsen är för personer med ohälsa eller funktionsnedsättning som kan få konkret och praktiskt stöd för att öka sin aktivitetsförmåga. De kanske behöver ha en plats att åka till för att träna på att ta sig från sina hemmakvarter. I våra lokaler kan vi erbjuda kreativt skapande med färg och textil, blommor eller kanske bara fika och träffa andra i liknande situation. Om deltagaren har behov av att äta mer hälsosamt och få stöd i att röra sig mer, kan vi stötta med det.

Utifrån deltagarens situation och intresse kan vi åka på studiebesök, på utbildningar och företag. Vi kan också besöka museer och andra organisationer för att öka deltagarens kunskap om samhället.

Vi utgår från deltagarens situation och tillsammans tar vi nästa steg mot deltagarens mål. Vi kan träffas både enskilt och/eller i grupp. Våra aktiviteter kommer att vara både i våra lokaler och ute på olika platser. Aktivitetsplatsen kan vara den plats där personen börjar sin resa mot arbete eller studier.

Målgrupp
Målgrupp är bosatt i Stockholms stad i ålder 16-64 år, oavsett försörjning och myndighetskontakt.

Anmälan
Anmälan sker genom intresseblankett.

Kontaktperson:
Siri Persson, Verksamhetsledare
Kontaktuppgifter:
siri.persson@extern.stockholm.se
08-508 47 965 eller 0761-24 79 65

Aktiviteter vecka 3:

Måndag kl. 13.00 – 15.00 Målning, Mejerivägen 7
Tisdag kl. 9.00-11.30 Skaparverkstad, Sankt Göransgatan 101
Tisdag kl. 14.00 – ca 16.00 Skapa språk, Mejerivägen 7
Onsdag kl. 14.00- 15.30 Yoga/Mindfulnes, Mejerivägen 7
Torsdag kl. kl. 13.00-16.00 Skaparverkstad, Sankt Göransgatan 101

Välkomna med er anmälan till öppna studiebesök för deltagare och remittenter. Följande tillfälle kan du anmäla dig till presentation av lokaler och verksamhet:
Fredagen den 24 januari 2020, kl. 13, Sankt Göransgatan 101
Anmälan via mejl till: siri.persson@extern.stockholm.se

Lokaler

Lokalerna för Aktivitetsplatsen finns på Mejerivägen 7 i Liljeholmen samt Sankt Göransgatan 101 på Kungsholmen.

Så här ser våra lokaler ut i Liljeholmen:

Så här ser våra lokaler ut på Sankt Göransgatan 101:

 

 

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: