Aktivitetsplatsen

Insatsen för personer med ohälsa eller funktionsnedsättning som vill nå målet arbete eller studier

Aktivitetsplatsen informerar med anledning av COVID -19
Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och sedan mitten av mars arbetar vår personal hemifrån i största möjliga mån. Vi genomför möten och håller kontakt via telefon, e-post och videolänk utifrån de förutsättningar som finns vid respektive tillfälle.
Exempel på grupper där vi möts digitalt är; sångkör, mindfulness, skapa med händerna, bokcirkel och måleri.

Du når oss som vanligt via e-post eller telefon och vi gör vårt yttersta för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt.

Ny anmälan till Aktivitetsplatsen
För att tillgodose en god kedja av insatser för personer som behöver samordnade insatser för att nå egen försörjning via arbete eller studier är den nya anmälningsvägen till insats hos Aktivitetsplatsen genom följande samverkansforum:

  • FINSAMteam
  • Gemensam Kartläggning inom ramen för förstärkt samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
  • SIP möte (samordnad individuell planering)

När person och ansvarig/ansvariga myndigheter och organisationer kommer fram till, genom dialog i nämnda samverkansforum, att nästa steg är förrehabiliterande insatser för att kunna ta del av arbetslivsinriktade insatser hos Arbetsförmedlingen eller Jobbtorg är ni välkomna att anmäla er. Till ert stöd inför anmälan till Aktivitetsplatsen använd vår checklista för avstämning om påståendena stämmer med personens aktuella situation.

Anmälan
Anmälan sker genom att ansvarig handläggare/vårdgivare anmäler sina egna kontaktuppgifter, mail och telefon till: siri.persson@extern.stockholm.se, samt 08-508 47 965 eller 0761-24 79 65.

Obs: vid anmälan ska ingen uppgift om individen anges. Vi kontaktar er för inbokning av samtal, som syftar till att klargöra mål och delmål med personens deltagande samt möjlig start.

Om berörd person vill delta på studiebesök för att höra mer om insats hos Aktivitetsplatsen och våra lokaler är ni välkomna att anmäla deltagande på samma sätt som ovan beskrivning. Med hänsyn till rekommendationerna från myndigheter med anledning av Covid-19 kan vi inte erbjuda besök fysiskt i lokalerna, men vi informerar gärna via telefon.

Information till er som har anmält ert intresse för deltagande i Aktivitetsplatsen via intresseblankett till Mia Stockholm. Vi kontaktar er allt eftersom det blir lediga platser.

Aktivitetsplatsen är för personer med ohälsa eller funktionsnedsättning som kan få konkret och praktiskt stöd för att öka sin aktivitetsförmåga.

Mål
Målet är att personerna efter Aktivitetsplatsen ska kunna ta del av Arbetsförmedlingens utbud av insatser, det förstärka samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbets­för­medlingen eller Jobbtorg Stockholms utbud av insatser. Det långsiktiga målet är att personerna når egenförsörjning genom arbete eller studier.

Lokaler

Lokalerna för Aktivitetsplatsen finns på Mejerivägen 7 i Liljeholmen samt Sankt Göransgatan 101 på Kungsholmen.

Så här ser våra lokaler ut i Liljeholmen:

Så här ser våra lokaler ut på Sankt Göransgatan 101:

 

 

TIllbaka till toppen

Samordningsförbundet Stockholms stads medlemmar: