Laddar...

FINSAM team

FINSAM-team på Jobbtorg Stockholm – tillsammans gör vi skillnad!

FINSAM-teamen är en samverkansstruktur mellan Jobbtorg Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Region Stockholm. Syftet är att genom ett gemensamt möte tillsammans med deltagaren öka möjligheten att nå arbete/studier/egen försörjning för personer i behov av samordnade insatser.

FINSAM-teamen är en struktur för samverkan för arbetslivsinriktad planering och vid behov rehabilitering. Samverkansstrukturen sker mellan Jobbtorg Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Region Stockholm. Syftet är att genom ett gemensamt möte mellan berörda myndigheter och tillsammans med deltagaren öka möjligheten att nå arbete/studier/egen försörjning för personer i behov av samordnade insatser. Under mötet formuleras en gemensam plan. Vid behov kan FINSAM-teamens lots stötta deltagaren i ett specifikt uppdrag som skrivs in i planen. Lotsen följer även upp planen med anmälaren efter två månader och om behov uppstår erbjuder visst stöd för att fullfölja planen.

För tillfället sker möten via Skype/telefon på grund av covid-19.

Vid anmälan fyll i de tre nedanstående blanketterna och skicka till koordinatorn:

1. Anmälningsblanketten
2. Samtycke Finsamteam jobbtorg
3. Samtycke SUS
Informationsbroschyr till deltagare
Informationsbroschyr till Handläggare

En koordinator anställd av Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för dessa team som träffas regelbundet på varje lokalt Jobbtorg:

 • Jobbtorg City (boende i stadsdelarna Södermalm, Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm) möte tisdag eftermiddag jämn vecka
 • Jobbtorg Farsta (boende i stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck) möte tisdag förmiddag jämn vecka
 • Jobbtorg Kista (boende i stadsdelarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta) möte onsdag eftermiddag ojämn vecka
 • Jobbtorg Unga Kista (boende i stadsdelarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta) möte en onsdag förmiddag varje månad
 • Jobbtorg Skärholmen (boende i stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö) möte tisdag eftermiddag ojämn vecka
 • Jobbtorg Vällingby (boende i stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby) möte onsdag eftermiddag jämn vecka

Bidrag till forskningen

Fram till juni 2021 deltar FINSAM-teamen i en utvärdering som genomförs av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Det är ett viktigt bidrag till forskningen av Samordnings­förbundens insatser.

Förmöte innan FINSAM-team
Från och med hösten 2019 kommer Koordinatorn kalla personen till ett förmöte innan FINSAM-­teamet för att informera om utvärderingen. Förmötet genomförs på det Jobbtorg som är närmast personens bostad. De som väljer att delta i utvärderingen randomiseras till en av två grupper. Den första gruppen (60 procent) kommer att få en kallelse till FINSAM-teammöte direkt. Den andra gruppen (40 procent) får vänta på FINSAM-teammöte i 6 månader. Handläggaren som anmäler personen till FINSAM-team kommer få en enkät att besvara och personen kommer besvara 2 till 3 enkäter, detta hanteras av ISF.

Vi hoppas bidra med 170 personer som deltar i utvärderingen. Utvärderingen håller som längst på till och med juni 2021. Mer information finns här.

Allmän information om utvärderingen

Under hösten 2019 genomförde VETA Advisor en utvärdering av FINSAM-team på Jobbtorg för Stockholms stads Samordningsförbund. Läs utvärderingen här nedan:

Förbundets utvärdering av Finsam handläggarteam Jobbtorg

Alla vinner på samverkan

Deltagaren

 • Deltagaren kan få tillgång till de insatser som finns hos medverkande parter
 • Deltagaren behöver inte slussas mellan myndigheter
 • Deltagaren får träffa ett team bestående av handläggare och representant från vården
 • Deltagaren är delaktig i sin egen planering
  Informationsbroschyr till deltagare

Handläggaren

Samhället

 • Fler till egen försörjning genom arbete och studier
 • Färre sjukskrivna
 • Utveckling av myndigheternas samverkansmodeller

Kontakta koordinatorn Ulrika Gustafson ulrika.gustafson@stockholm.se
Telefon: 08-508 49 094, mobil: 076-12 49 094 för mer information.