Rätt stöd för mig! – ett projekt för dig som vill få stöd att komma ut i arbete eller studier.

Rätt stöd för mig! är ett projekt som riktar sig till dig som är mellan 16 och 35 år som behöver extra stöd för att komma ut i arbete eller studier.  Projektets verksamheter finns i olika kommuner runt om i Stockholm. 
I projektet får du en egen kontaktperson. Tillsammans kan ni hitta din väg framåt mot ett jobb eller en skola som du trivs med och som passar dig.  Som deltagare i projektet kommer du också få möjlighet att lära dig mer om vilka rättigheter du har i samhället.

Rätt stöd för mig består av fyra olika verksamheter och här nedanför kan du läsa om respektive verksamhet och var i Stockholm de finns.