Laddar...

Rätt stöd för mig! – ett projekt för dig som vill få stöd att komma ut i arbete eller studier.

Rätt stöd för mig! är ett projekt som riktar sig till dig som är mellan 16 och 35 år som behöver extra stöd för att komma ut i arbete eller studier.  Projektets verksamheter finns i olika kommuner runt om i Stockholm. 
I projektet får du en egen kontaktperson. Tillsammans kan ni hitta din väg framåt mot ett jobb eller en skola som du trivs med och som passar dig.  Som deltagare i projektet kommer du också få möjlighet att lära dig mer om vilka rättigheter du har i samhället.

Rätt stöd för mig består av fyra olika verksamheter och här nedanför kan du läsa om respektive verksamhet och var i Stockholm de finns.

Samordningsförbundet Stockholms stad bjuder in till kunskapsdialog om unga

Förmiddagen riktar sig till oss som arbetar i Stockholm och arbetar för att unga ska få rätt vård, stöd och insatser för att kunna närma sig studier och arbete. Syftet är att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte där vi kan få fördjupad kunskap om våra verksamheter och hur vi bäst samverkar med varandra. 

Programpunkter:

  • Panelsamtal med presentation av olika aktörers uppdrag och hur samverkan kan ske – Vi siktar på att få representation från försörjningsstöd, SoL, LSS, KAA, skola, arbetsmarknadsförvaltningen, psykiatrin, habilitering, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och samordningsförbundet
  • Dialog där vi tittar närmare på hur stöd, insatser och samverkan för unga ska kunna utvecklas framöver

När: Torsdagen 2 Juni 8:30 – 12:00 (Frukost och mingel 8:30-9:00)
Var: Lustigkulla Konferens Liljeholmsvägen 18, Liljeholmen
Anmälan: Senast 20 maj
Länk till anmälan: https://forms.gle/WkJCQFTaaz3Gf5kE7