Hitta andra i din situation – Ideella organisationer

Hitta andra i din situation – Ideella organisationer

Det finns många organisationer där du kan få stöd, träffa andra i din situation och få möjlighet att påverka. Här hittar du kontaktuppgifter till några organisationer som vänder sig direkt till unga:

Autism- och Aspergerförbundet
Förbundet riktar sig till personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.
Mer information hittar du på autism.se

Frisk och fri
En ideell förening som erbjuder stöd till personer som har en ätstörning eller den som är närstående.
Mwe information hittar du på friskfri.se.

Föreningen Tilia
Den ideella föreningen Tilia finns till för att stötta dig som är under 30 år, och lider av psykisk ohälsa.
Mer information på foreningentilia.se.

Kuling.nu
Kuling.nu är ett webbforum för barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt.
Mer information på kuling.nu.

Livlinan
Livlinan är en sajt för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt.
Mer information på livlinan.org.

Maskrosbarn
Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar med närstående som missbrukar eller har psykisk ohälsa.
Mer information på maskrosbarn.org

nxtME
nxtME är en ideell förening som riktar sig till dig som någon gång har varit eller är utsatt för incest och som behöver hjälp och stöd för att bearbeta dina upplevelser.
Mer information på nxtme.com.

Rise
Rise är en riksförening som ger stöd åt personer som har varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen.
Mer information på rise-sverige.se.

Tjejzonen
Tjejzonen erbjuder stöd via chatt, mejl, samtal och Storasystrar.
Mer information på tjejzonen.se.

FUB – för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
FUB sprider information om intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och arbetar för att alla med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. FUB ger råd, stöd, utbildning och information till personer med intellektuell funktionsnedsättning samt till föräldrar.
Mer iformaion på fubstockholmslan.se

Riksförbundet Attention
En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga.
Mer information på attention.se.

Riksförbundet Balans
Föreningen riktar sig till alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom och deras närstående.
Mer information på balansriks.se.

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd – SPES
SPES är en ideell organisation som är till för alla som har förlorat en närstående genom självmord.
Mer information på spes.se.

SHEDO
Föreningen SHEDO arbetar för att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende. SHEDO ger stöd åt dig som har ätstörningar eller självskadebeteende, och även dina närstående.
Mer information på shedo.se.

Svenska Downföreningen
Svenska Downföreningen vill öka kunskapen om Downs syndrom och bedriver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande.
Mer information på svenskadownforeningen.se

Svenska OCD-förbundet
OCD-förbundet stödjer människor med OCD – Tvångssyndrom och deras anhöriga.
Mer information på ocd-forbundet.se.

Unizon
Unizon har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt kvinnor och tjejer via telefon och andra insatser.
Mer information på unizon.se.