Verksamhetsplan

Verksamhetsplanerna och budget ger en detaljerad bild av den verksamhet som planeras under det aktuella året.

 

Verksamhetsplan för 2019:

Verksamhetsplan och budget 2019

Verksamhetsplan för 2018:

Verksamhetsplan och budget 2018

Verksamhetsplan för 2017:

Verksamhetsplan för 2017

Verksamhetsplan för 2016:

Verksamhetsplan 2017
Verksamhetsplan 2016

 

Tillbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: