Laddar...

Save the Date

Fredag den 24 september kl 13 – 14:30 om rapporten: ”Vägen till arbetsgivarna”.

Författaren Lena Strindlund, Fil. dr.* medverkar:

Hon kommer att berätta om rapporten och framför allt om den uppföljning som Samordningsförbundet Centrala Östergötland gjort av sitt arbete med att implementera resultaten från rapporten.

Uppföljningen visar att det finns många lärdomar från detta arbete och Lena kommer lyfta fram viktiga framgångsfaktorer som är värdefulla ur ett samverkansperspektiv.

* Lena Strindlund disputerade 2020 på en avhandling som handlar om samverkansutmaningar inom arbetsmarknadsinkludering.