Tre medarbetare till ESF-projekt

Tre medarbetare till FINSAM unga ESF-projektet - Rätt stöd för mig!

Tre samordningsförbund, Samordningsförbundet Stockholms stad, Samordningsförbundet Sollentuna Upplands Väsby och Sigtuna samt Samordningsförbundet Roslagen har tillsammans med de ingående parterna, Stockholms stad, Sollentuna, Upplands-Väsby, Sigtuna, Täby, Danderyd, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm beviljats medel från Europeiska socialfonden för att genomföra projektet ”Rätt stöd för mig!”. Samordningsförbundet Stockholms stad är projektägare och söker nu tre medarbetare till projektet:

 1. En projektledare
 2. En processledare/tjänstedesigner
 3. En projektekonom på deltid 

Målgruppen för projektet är unga och vuxna i åldern 16-35 år med behov av samordnat stöd och/eller en funktionsnedsättning som påverkar arbets- eller studieförmågan. Projektidén handlar om att hitta välfungerande sätt att ge stöd och insatser till unga med behov av samordnade insatser samt att skapa en hållbar och effektiv samverkansstruktur kring målgruppen.

Projektets organisation har utformats med en sammanhållen projektledning som kommer att driva de gemensamma utvecklingsaktiviteterna och det är här vi söker tre medarbetare, en projektledare på heltid, en processledare/tjänstedesigner på heltid samt en projektekonom på halvtid.

De lokala behoven av riktade insatser och prioriterade behovsgrupper skiljer sig åt mellan de medverkande kommunerna. Utöver den gemensamma projektledningen kommer det att finnas tre olika delprojekt som utgår från de tre medverkande förbundens indelning. De individinriktade insatserna genomförs inom delprojekten.

Projektledare och processledare/tjänstedesigner kommer att ingå i projektledningen tillsammans med delprojektledarna och berörda samarbetspartners.

Projektet avser att arbeta inspirerat av metoderna Supported Employment och Case Management och kommer ta fram projektspecifika definitioner för samtliga delprojekt. Generellt innebär projektets insatser ett personalintensivt stöd där vi bygger en förtroendefull relation och utgår från individens egna intressen i planeringen mot arbete eller studier. Individen har en hög grad av inflytande över insatsens utformning. Övriga arbetssätt som kommer att användas är bland annat myndighetsgemensamma team som syftar till en gemensam samordnad plan för individen.

En tydlig utgångspunkt för projektet är att arbeta tillsammans i ett nära samarbete med de som direkt berörs, deltagare, anhöriga, projektmedarbetare och arbetsgivare. Inom projektet kommer tjänstedesignmetoder att användas för att öka brukarinflytandet i aktiviteterna.

Tidsramar för projektet är följande:

 • Analys och planeringsfas september 2019 – maj 2020
 • Genomförandefas juni 2020 – april 2022
 • Avslutningsfas maj 2022 – juni 2022

För alla tre tjänsterna gäller följande:

Kvalifikationer:

 • Intresse för och erfarenhet av att på ett systematiskt sätt utveckla samverkansprocesser inom välfärdsområdet (meriterande för projektekonom)
 • Praktisk erfarenhet av arbete med projektets målgrupp (meriterande för projektekonom)
 • God kunskap om de olika myndigheternas och aktörernas uppdrag och lagstiftning (meriterande för projektekonom)
 • Har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
 • Är strukturerad, har en god analytisk förmåga och är bra på att snabbt sätta dig in i nya frågor
 • Är duktig på att nätverka, skapa kontakter och samarbeta
 • Har god förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt
 • Är nytänkande, kreativ och kan omsätta kunskaper och erfarenheter till handling och driva processer framåt
 • Har lätt för att göra korrekta avvägningar och prioriteringar och samtidigt behålla helhetsperspektivet och ser till vad som är bäst för verksamheten.

För tjänsterna är det även meriterande om du har arbetat med EU-finansierade projekt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Arbetsbeskrivning Projektledare

Som projektledare agerar du på uppdrag av projektägaren och projektets regionala styrgrupp och har ett övergripande ansvar för projektet. Du har en arbetsledande roll gentemot de som ingår i projektledningen. Du har resultatansvar och budgetansvar. I ditt ansvarsområde ingår att använda ett resultatbaserat arbetssätt för att se till att samtliga delar i projektet utförs i linje med projektplanen. Tillsammans med projektekonom, ansvarar du för all kommunikation och redovisning gentemot projektets bidragsgivare Svenska ESF-rådet. Du kommer även att ansvara för de upphandlingar av tjänster som kommer att göras inom projektets genomförande. I din roll kommer mycket tyngdvikt ligga på att skapa tillit och förtroende mellan de parterna som deltar i projektet på olika nivåer. Tillsammans med delprojektledarna kommer du bevaka att projektet som helhet integrerar socialfondsprogrammets horisontella principer i arbetet.

Vi söker dig som:

 • Har flera års erfarenhet av att leda större projekt inom välfärdsområdet
 • Har erfarenhet av att arbetsleda grupper på ett sådant sätt att samarbete, inkludering och utveckling främjas
 • Praktisk erfarenhet av jämställdhetsintegrering.

Meriterande:

 • Praktisk erfarenhet av arbete med socialfondsprogrammets horisontella principer, jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering
 • Erfarenhet av att arbeta i verksamhet där evidensbaserade metoder som Supported Employment och Case Management används
 • Har erfarenhet av arbete med tjänstedesignmetoder för att öka brukarinflytandet
 • Har erfarenhet av tillitsbaserad styrning
 • Gått projektledarutbildning eller ledarskapsutbildning och har erfarenhet av processledning.

Arbetsbeskrivning Processledare/tjänstedesigner

Som Processledare/tjänstedesigner kommer du att driva projektets gemensamma arbete för att utveckla långsiktigt hållbara samverkansstrukturer i samarbete med övriga projektgemensamma roller och delprojekten. Du har ansvar för att uppmärksamma utvecklingsbehov och tillsammans med övrig projektledning omsätta dessa till konkreta aktiviteter. Du kommer också att för projektets räkning ansvara för att belysa och i möjligaste mån eliminera hinder som påverkar individens möjligheter till att komma ut i arbete, studier eller ordinarie insatser. I din roll kommer du att verka för att genomförandet av projektet sker i nära samarbete med de som direkt berörs som deltagare, anhöriga och projektmedarbetare. Du kommer även att arbeta för en utvecklad dialog med brukare och intresseorganisationer. I det ingår att utveckla stödet till anhöriga i syfte att förstärka nätverket kring unga. Du kommer också att arbeta för att utveckla digitala målgruppsanpassade lösningar som ökar tillgängligheten till information, insatser och stöd.

Vi söker dig som:

 • Har erfarenhet av arbete av förändrings- och processledning eller motsvarande från offentlig sektor
 • Relevant utbildning med betoning på design/kommunikation/grafisk design/interaktionsdesign/beteendedesign/tjänstedesign eller motsvarande
 • Erfarenhet av tjänstedesign, gärna kopplat till utvecklingsarbete i offentlig sektor
 • Du är också van vid att använda dig av olika kreativa metoder för att undersöka underliggande behov hos olika målgrupper
 • Du har kunskap och erfarenhet av att visualisera ditt arbete på olika kreativa sätt så som film, bilder, fysiska prototyper och så vidare
 • Du är lyhörd och inkluderar andra genom ett pedagogiskt och empatiskt arbetssätt. Du har förmåga att hantera komplexa uppdrag med många inblandade parter samt att ha flera pågående uppdrag igång samtidigt
 • Du är också bra på och känner dig bekväm med att leda workshops och utbildningar av skiftande storlek

Meriterande:

 • Har erfarenhet av arbete med socialfondsprogrammets horisontella principer, jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering
 • Erfarenhet av att arbeta i verksamhet där evidensbaserade metoder som Supported Employment och Case Management används
 • Har goda kunskaper inom förändrings- och utvecklingsprocesser
 • Har erfarenhet av digitalisering
 • Har erfarenhet av att använda verktyg för att visualisera processer som exempelvis Visio

Arbetsbeskrivning Projektekonom

Som projektekonom kommer du arbeta med ekonomisk planering, uppföljning och kontroll av projekten. Du är väl insatt i projektplanerna och arbetar med projektens ekonomiska redovisning och återrapportering till Europeiska Socialfonden i enlighet med god redovisningssed, förbundets rutiner och Socialfondens villkor och krav. Du tar fram underlag för månatlig redovisning och analys. Under projektets genomförande kan arbetet också omfatta mer allmänna administrativa arbetsuppgifter som t.ex. beställningar och inköp.

Vi söker dig som:

 • Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi gärna med inriktning redovisning eller finansiering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • Några års relevant arbetslivserfarenhet i rollen som projektekonom eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • Goda kunskaper i Officepaketet, framförallt Excel
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard
 • Du förstår och tillämpar affärsmässiga principer

Meriterande:

 • Arbetat med redovisning inom offentlig sektor
 • Arbetat med projekt finansierade via ESF eller andra EU fonder
 • Har erfarenhet av arbete med socialfondsprogrammets horisontella principer; jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering
 • Erfarenhet av arbete med projektets målgrupp

Övrigt

Projektägaren kommer att säkerställa att det i projektet kommer att finnas kompetens kring utvärdering och kommunikation (kommer att finansieras utanför ESF-projektet).

 • Anställningsform: Visstidsanställning, provanställning kan bli aktuellt.
 • Placering: Samordningsförbundet Stockholms stad, Förbundets kansli är placerat vid Globen, Arenavägen 47.
 • Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse.
 • Kontaktperson: Förbundschef Eva Magnusson, tfn 08-508 49 180, mobil 076-12 49 180.

Ansökan

Ansökan senast den 9 augusti 2019, bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där berättar varför du söker tjänsten. Skicka din ansökan till: info.finsam@stockholm.se – markera på din ansökan vilken av tjänsterna du söker!

För mer information se Samordningsförbundets hemsida: www.samordningstockholm.se

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: