Processledare till MIA-projektet

Processledare arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och samverkan till ESF-projektet MIA

Sex samordningsförbund i Stockholms län har tillsammans beviljats 100 Mkr från Europeiska Socialfonden, för MIA-projektet. Syftet med projektet är att vidareutveckla förrehabiliterande insatser för personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden på grund av en sammansatt problematik. Projektet startade den 1 december 2016 och avslutas den 31 augusti 2020. Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare och koordinerar projektet för övriga förbund i länet. Mer information om projektet finns på miaprojektet.se.

Vi söker dig som vill arbeta i ett större regionalt projekt som processledare med anställning hos Samordningsförbundet Stockholms stad. Mer information finns på samordningstockholm.se.

Du kommer att ingå i projektledningen tillsammans med projektchef, kommunikatör, ekonom, utredare, verksamhetsutvecklare samt delprojektledare. Vi erbjuder ett roligt och omväxlande arbete i en trevlig miljö med goda utvecklingsmöjligheter. Arbetet är omväxlande och innebär närvaro i de lokala delprojekten som drivs av de sex samordningsförbunden.

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget innebär att på nära håll följa upp och utveckla samordningsförbundens arbete med personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Du kommer att ha såväl strategiska som operativa arbetsuppgifter.
Inom projektet kommer dina huvudsakliga uppdrag bestå av att utveckla och följa upp projektets samverkan med de 18 arbetsintegrerande sociala företag (ASF) som MIA-projektet har avtal kring arbetsträning med. Du ska vara ett stöd till delprojekten och arbeta nära den operativa verksamheten. I detta ingår att stödja utvecklingen och erfarenhetsutbyten av samordningsförbundens samverkansteam samt arbeta med att utveckla processer för deltagarnas avslut i projektet.

  • Följa upp deltagarnas upplevelse av arbetsträning på ASF och andra arbetsgivare, beskriva delprojektens olika erfarenhet av valda upphandlingsformer.
  • Samverka med ASF och andra arbetsgivare genom att följa upp projektets arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i samarbete med andra relevanta aktörer i regionen, såsom ESF-projektet Kugghjulet.
  • Utgå från projektets erfarenheter och sammanställa och dokumentera erfarenheterna av projektets arbete med samverkansteam samt gruppinsatser.
  • Utveckla projektets arbete med processer för deltagarnas avslut i MIA-projektet såsom dokumentation, insamling av deltagarnas upplevelser av insatsen.
  • Bidra till kunskapsspridning och lärande inom projektet och mellan myndigheterna.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk examen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med processledning, samordning från flera myndigheter; Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan eller från en kommunal- eller landstingskommunal förvaltning. Du har erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering kring MIA:s målgrupper. Du får gärna ha erfarenhet av arbete med någon av projektets personcentrerade metoder eller arbete med att systematiskt fånga deltagarupplevelser av insatser. Du ska vara bra på att tänka strategiskt och se helheter och du ska vara en driven person. För att lyckas i rollen bör du vara en god kommunikatör, bra skribent och administratör. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningsform och omfattning

Anställningen är en visstidsanställning, med en heltidstjänstgöring inom projektets genomförande och anställningsorganisationen är Samordningsförbundet Stockholms stad. Vi ser fram emot sökande från våra medlemsorganisationer. Din huvudsakliga placering kommer att vara på Samordningsförbundet Stockholms stads kansli vid Globen. Projektledningen finns i Handen hos projektägaren Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Frågor om tjänsten:

Eva Magnusson, förbundschef Samordningsförbundet Stockholms stad, 08 – 508 49 180

Annica Falk, projektchef MIA-projektet Samordningsförbundet Östra Södertörn, 08 – 606 91 76

Sista ansökningsdag:

2019-03-31 per mail till info.finsam@stockholm.se med tillträde från den 15 april 2019 eller enligt överenskommelse.

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: