Ny förbundschef

Annika Angerfelt blir ny förbundschef och får styrelsens uppdrag att leda samordningsförbundet Stockholms Stad.

Hon har arbetat under många år som socialsekreterare och enhetschef på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning inom ekonomiskt bistånd. I sitt arbete har hon kommit i kontakt med och arbetat med de flesta målgrupper som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering. Hennes mångåriga erfarenheter har övertygat henne om att förutsättningen för en lyckad rehabilitering är en fungerande samverkan.
– Alla vill samverka, men likväl är det svårt i praktiken. Samordningsförbundet har en viktig funktion i samverkan vilken ska göras mer känd och utvecklas. Det är en del av mitt uppdrag från och med inledningen av 2020 då jag påbörjar mitt arbete, säger Annika Angerfelt som tillträder den 1 januari.
Annika bor tillsammans med sambo och fyra tonårsbarn i Söderby. Hon är en stor filmfantast, tränar gärna på fritiden och ägnar sig en del också åt teckenspråksundervisning.

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: