Medverkan på Järvaveckan!

Samordningsförbundet Stockholms stads hade under perioden 14 – 16 juni, tält H08  på Spånga IP som förbundet delade med MIA-projektet. Förbundets kortseminarier hölls i tältet när förbipasserande besökare tittade in och lyssnade på föredragshållarna. Flera av förbundets projektledare var på plats för att berätta om sina insatser, metoder de använder, deltagarna och hur de bedriver arbetet. Nedan kan du ta del av målen för förbundets medverkan och programmet för dessa dagar.

Förbundet ville:

  • minska avståndet mellan människor och myndigheter
  • visa upp förbundets verksamhet och de projekt som finns i Stockholm
  • att medarbetarna inom förbundets verksamhet träffas och tar del av varandras arbete.

Detta genom aktiviteter i förbundets tält:

  • Samtal och personliga möten
  • Föredrag och presentationer
  • Trycksaker och roll-ups

Program

Fredag den 14 juni
Kl 14:00 – 15:00
Annika Rosbrink, projektledare för Stadsdelsmammor i Stockholms stad – en brygga in i lokala samhället. Tillsammans med några Stadsdelsmammor berättar hon om utveckling av modellen och om det dagliga arbetet.
Arbetsmarknadsförvaltningen samordnar arbetet med Stadsdelsmammor i Stockholms stad.

Fredag den 14 juni
Kl 15:00 – 16:00
Anki Rydén, handledare, Helena Ivanoff projektledare i MIA-projektet, kursdeltagare från Mobiliseringskursen samt några styrelseledamöter.
Om hur MIA-projektet arbetar med en myndighetsgemensam plattform för att mobilisera en målgrupp som behöver längre tid på sig att nå arbetsmarknaden.

Fredag den 14 juni
Kl 16:00 – 17:00
Siri Persson, verksamhetsledare om Aktivitetsplatsen som har startat upp med pilotverksamhet i Älvsjö och Skärholmens stadsdel.
Aktivitetsplatsen erbjuder insatser, aktiviteter och stöd till personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning för att öka deras förmåga till aktivitet.

Fredag den 14 juni
Kl 17:00 – 18:00
Ebba Sellström, projektledare i MIA-projektet tillsammans med Magnus Axelsson, Sophie Eriksson, Karin Ulfsparre, Michel Sjöstrom och Terese Törngren.
Om arbetsträning på Arbetsintegrerande sociala företag och om hur de fungerar.

 Lördag den 15 juni
Kl 15:00 – 16:00
Caroline Sterner, samordnare på Grön Etablering i Sköndal, om trädgårdsrehabilitering för nyanlända med PTSD och/eller psykisk ohälsa kopplat till migration/flykt.

Lördag den 15 juni
Kl 16:00 – 17:00
Maria Reed, projektledare i MIA-projektet HBS, Maria Nelander Supported employment-handledare, Sofia Ohlquist, Case manager.
Om hur MIA-projektet HBS arbetar med metoderna Case management och Supported employment för att mobiliserar en målgrupp som behöver lite längre tid på sig att nå arbetsmarknaden

Lördag den 15 juni
Kl 17:00 – 18:00
Dee Tobin, projektledare DEV om  att förbereda unga vuxna som varken arbetar eller studerar för ett återinträde/nyinträde i arbete eller studier.
På DEV får Stockholmare under 29 som varken arbetar eller studerar blicka in i framtidens yrken som t.ex. 3D-designer, drönarpilot eller rekvisitmakare. I hands-on miljö och med andra som delar liknande nördiga intressen samlar de på sig kunskap, motivation och ökad hälsa inför framtida arbete eller studier.

Söndag den 16 juni
Kl 16:00 – 17:00
Trygve Nylund, projektledare i MIA-projektet Södertälje och Miriam Kronberg som arbetar med Bostonmodellen.
Om hur MIA-projektet arbetar med metoden Bostonmodellen och hur man kan förhålla sig till den för att mobiliserar en målgrupp som behöver lite längre tid på sig att nå arbetsmarknaden.

Programmet

Områdeskartan

 

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: