MIA Stockholms stad Konferens 2019

Obs! Anmälningstiden för konferensen har passerat!

Tema:

MIA-projektet går nu in i projektår 3! MIA Stockholms stad har till målgrupper som står långt från arbetsmarknaden gett individuellt och samordnat stöd genom metoden case management, och skapat plats för arbetsträning på Arbetsintegrerande Sociala Företag. Nu är det dags för insats nummer 3, Aktivitetsplatsen!

Syfte:

Informera och sprida kunskap om vad MIA-projektet bidrar med för att människor ska kunna närma sig arbetsmarknaden! Inspirera till fortsatt samverkan, till nytta för individen och verksamheterna!.

Innehåll fredagen den 24 maj 2019:

• Aktivitetsplatsen: när och var startar den? Hur funkar den och för vem?
• Case management: hur funkar metoden som arbetsmarknadsinsats? Och vad tycker deltagarna?
• Arbetsträning på Arbetsintegrerande Sociala Företag: hur ser behovet ut?
• Vem är stjärnan i samverkansarbetet?

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: