MIA Stockholms konferens

MIA Stockholms stad hade sin årliga MIA-konferens den 24/5. 140 personer hade anmält intresse att delta i konferensen och ville veta mer hur projektet arbetar med olika metoder och insatser för deltagare som behöver samordnande eller förrehabiliterande stöd för att närma sig arbete/studier. Case management är en metod som fungerar bra med att ge stöd inom flera livsområden och som också kan leda till att deltagarna går vidare till arbete, studier eller fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering.

Case management Narkolepsi-insats som prövades som pilot under ett år, upphör som egen insats. Men personer med narkolepsidiagnos kan fortsättningsvis söka deltagande i alla MIA’s insatser utifrån behov. Insatsen Arbetsträning på Arbetsintegrerande Sociala Företag kom äntligen igång på riktigt i början av 2019 och har många deltagare i kö. Intresset för denna insats blev större än förväntat! Och den sista insatsen som startar i MIA Stockholm är Aktivitetsplatsen. De flesta medarbetare är på plats men man kommer komma igång ordentligt med deltagararbetet i slutet av sommaren. Den avslutande och kanske viktigast punkten var vem som är stjärnan i samverkansarbetet? Och naturligtvis är det alla som engagerar sig och samarbetar med andra, för att de som mest behöver hjälpen kan komma vidare till egen försörjning i arbete eller studier.

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: