Årsredovisning för 2019

Årsredovisningen godkändes av styrelsen den 31 mars 2020

”Samordningsförbundet Stockholms stad har nu funnits i fyra år och har verkligen etablerat sig som ett betydelsefullt forum för samverkan mellan förbundets medlemmar”, skriver förbundets ordförande Karin Ernlund (C) i sitt förord till årsredovisning. Förbundets styrelse godkände i sitt senaste styrelsemöte i slutet av mars årsredovisning för 2019.

Förbundet har under året finansierat 16 individinriktade insatser med totalt ca 883 deltagare. Fem nya insatser har startat upp och fyra insatser har avslutats. Förbundet har även arbetat med ett antal större strukturella insatser.

Nystartade insatser

Året har dominerats av att Aktivitetsplatsen startat upp med en verksamhetsledare och tio medarbetare i två lokaler; Mejeriet i Liljeholmen och Bageriet i Fridhemsplan. Övriga nystartade insatser är Samordnat stöd, där förbundet finansierar två resurspersoner som förstärkning till Alternativ SFI. Insatsen Bron som ger särskilt stöd för elever som går i särskolan att komma i arbete eller fortsätta studera samt SIP-samordnaren, som stödjer stadsdelen Enskede-Årsta-Vantörs arbete med Samordnad Individuell Plan mellan socialtjänsten och utvalda vårdcentraler. Under året beviljades förbundet även ESF-medel för projektet Rätt stöd för mig! för målgruppen unga. Tre personer har rekryterats och börjat arbeta i projektet.
Förbundet har även genomfört en stor utbildningssatsning vid fem tillfällen för drygt 150 av medlemmarnas medarbetare i att bemöta och stödja personer med komplext trauma.

Avslutade insatser

Finsamteamen inom vården har avslutats. Ett av Finsamteamen inom psykiatrin har implementerats i ordinarie verksamhet och fortsätter sin verksamhet. Förbundet kraftsamlar kring Finsamteamen med placering på Jobbtorgen som fortsätter med oförminskad styrka. I december avslutades även en av förbundets första insatser, Grön etablering, som pågått i 2,5 år. Trots fina resultat gick det inte att implementera verksamheten inom någon av förbundets medlemmar. Utvärderingen och slutrapporten är publicerade på förbundets hemsida. En annan insats som avslutats under året är arbetet med Stockholmsmodellen för att stärka samverkan kring personer som är sjukskrivna och saknar sjukpenninggrundande inkomst. Resultatet blev att förbundets styrelse beslutade att genomföra modellen i en stadsdel under namnet Rehabiliteringsbanan under 2020.

Läs årsredovisningen för 2019

TIllbaka till toppen

Samordningsförbundet Stockholms stads medlemmar: