Förbundet i upphandling av Dataskyddsombud

Samordningsförbundet Stockholms Stad har utsetts som ansvarig för att handla upp dataskyddsombud för flera samordningsförbund i Stockholms län där följande förbund ingår:
  • Samordningsförbundet Stockholms stad
  • Samordningsförbundet Sundbyberg
  • Samordningsförbundet SUVS
  • Samordningsförbundet Södertälje
  • Samordningsförbundet VärNa
  • Samordningsförbundet Östra Södertörn

Upphandlingen genomförs i enlighet med Dataskyddsförordningen och sista dagen för att lämna in anbudet, elektroniskt i TendSign, är den 2019-03-14. En leverantör kommer att antas för att bidra till att Samordningsförbunden efterlever dataskyddsförordningens krav samtidigt som kunskapen och rutiner för korrekt hantering av personuppgifter etableras i respektive myndighet.

Klicka här för att kostnadsfritt få tillgång på upphandlingsdokument.

Vill du veta mer kontakta: Temesgen Sibhatu, mobil: 076-12 48 006

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: