48 miljoner till unga

Svenska ESF-rådet har efter prioritering från Strukturfondspartnerskapet beviljat Samordningsförbundet Stockholms stad, Samordningsförbundet Sollentuna Upplands Väsby och Sigtuna samt Samordningsförbundet Roslagen medel för projektet ”Rätt stöd för mig”. Drygt 22 miljoner av dessa medel kommer från ESF, Europeiska sociala fonden. Samordningsförbundet söker nu tre medarbetare för projektet. Läs mer här om tjänsterna.

Unga vuxna med en funktionsnedsättning har ett stort behov av ett samordnat stöd från flera aktörer. Projektet ”Rätt stöd för mig” ska stötta unga vuxna med funktionsnedsättning för att öka deras förmåga till arbete eller till vidare studier. Projektet har som mål att hitta välfungerande sätt att ge stöd och insatser till målgruppen samt att skapa en hållbar och effektiv samverkansstruktur kring målgruppen.

Projektet avser att arbeta utifrån evidensbaserade och välbeprövade metoder och arbetssätt. Särskilt fokus kommer att ligga på de problemområden som sedan tidigare är identifierade inom området. Projektet kommer även att utgå från den kunskap och de erfarenheter som belagts genom studier och tidigare genomförda projekt som exempelvis den effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genomförde år 2014-2017 samt ESFprojekt som SUVAS, Consensio, UMiA, Dirigo och UngKomp.

Motivering

Projektet tar sin utgångspunkt i en väl utvecklad problem- och målgruppsanalys om funktionsnedsattas utsatta situation, exempelvis när det gäller kopplingen till anhöriga och vikten av att utgå från ungas helhetssituation. Projektet vänder sig till en viktig målgrupp och tar ett helhetsgrepp kring deltagarnas problematik vilket är en styrka och ökar möjligheten att lyckas med att uppnå uppsatta mål. Planerade insatser som beskrivs svarar på ett bra sätt mot den regionala handlingsplanens inriktning mot kunskap och den aktuella utlysningen från Strukturfondspartnerskapet Stockholm och Svenska ESF-rådet.

Bakgrund

Antalet unga med aktivitetsersättning ökar. Få unga som lämnar gymnasiesärskolan och de inom daglig verksamhet går till arbetslivsinriktade insatser hos till exempel Arbetsförmedlingen. Det finns brist på insatser, uppföljning och stöd vilket leder till inaktivitet och inläsning i ersättningen. Samtidigt kan stegförflyttning leda till risker som att förlora ersättning och beslut om daglig verksamhet.

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: