Rapporter och utredningar

Rapporter, utredningar, kartläggningar och utvärderingar av samordningsförbundets insatser och projekt görs regelbundet. Här nedan finns samtliga som förbundet låtit göra, liksom vissa andra rapporter och utvärderingar av intresse.

Egna rapporter och utvärderingar:

Samordningsförbundet inledde 2018 arbetet med att ta fram en lokal samverkansmodell inspirerad av Halmstadsmodellen. Målet är att modellen ska fungera över hela Stockholms stad. Förbundets utvecklingsledare har genomfört en kartläggning av målgruppen och vidare arbete pågår för att skapa en arbetsmodell på stadsdelarna. Arbetet genomförs i samarbete med Enskede- Årsta- Vantör och processledaren för Globen modellen och resultatet fram till augusti som innehåller kartläggning och intervjuer kan du läsa i delrapporten här nedan:

Stockholmsmodellen, delrapport

Den 29 januari 2019 godkände samordningsförbundets styrelse utredningen ”Samordnat stöd för personer med komplext trauma och erfarenhet av flykt och migration inom Stockholms stad”. Syftet med utredningen är att vara ett kunskapsunderlag för beslut om stöd och insatser för personer med komplext trauma med erfarenhet av flykt och migration och som är i behov av samordnat stöd.

Utredningen Samordnat stöd för personer med komplext trauma i Stockholm stad

Rapporten om kartläggningen av insatserna för unga vuxna och samverkansbehov inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Stockholms stad.

Rapport Unga vuxna

Externa rapporter och utvärderingar:

Finsams roll i framtidens välfard

Rehabilitering och samordning är en slutrapport på ett uppdrag av regeringen om att utvärdera, sammanställa och analysera resultat från forskningsprogrammet Rehsam.

Rehabilitering och samordning
Tillbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: