Laddar...

Webbinar som hölls den 26 mars

Webbinariet den 26 mars handlade om FINSAM-team, Aktivitetsplatsen och arbetsträningsplatser:

  • Hur FINSAM-team fungerar
    FINSAM-teamen är en samverkansform mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten och Jobbtorg Stockholm för deltagare i behov av samordnade insatser och arbetslivsinriktad rehabilitering. Läs mer
  • Att FINSAM-team kan vara en väg in till Aktivitetsplatsen
  • Information om Aktivitetsplatsen, insatsen för personer med ohälsa eller funktionsnedsättning som vill nå målet arbete eller studier. Läs mer
  • Deltagare hos FINSAM-team och Aktivitetsplatsen har numera också möjlighet till arbetsträning hos någon av de 9 leverantörer som Samordningsförbundet har handlat upp och har avtal med

 Ta del av presentationen under webbinariet den 26 mars!