Laddar...

Utvärdering av förbundets verksamhet och resultat

Utvärderingen av Samordningsförbundet Stockholms stads verksamhet och resultat presenterades under styrelsemötet den 28 maj. Utvärderingen var beställd från Stadsledningskontoret och syftet var att ta fram ett underlag som påvisar hur budgetmedel nyttjats samt att utreda måluppfyllelse, resultat och målgrupper.

Utvärderingen bygger på data insamlad via dokumentstudier och semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner. Presentationen belyser verksamhetsplanens ändamålsenlighet, verksamhetens resultat, framgångsfaktorer och utvecklingsområden samt rekommendationer.

Sweco-Utvärdering Samordningsförbundet Stockholms stad

Sweco-Presentation om utvärdering