Laddar...

Upphandling av arbetsträningsplatser

Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM – Stockholm) genomför nu upphandling av arbetsträningsplatser.

Upphandlingen avser arbetsträningsplatser för deltagare i insatser finansierade av Samordningsförbundet Stockholms stad. Tjänsten avser arbetsträningsplatser med rehabiliterande inslag hos leverantörer med målet att deltagaren får arbetslivserfarenhet under anpassade former. Leverantören ska, med andra ord, kunna erbjuda deltagaren arbetsträning där arbetsuppgifterna anpassas för deltagarens förutsättningar och där deltagaren successivt tar en mer aktiv del i verksamheten.

Länk till ansökan om upphandlingen