Laddar...

Hur känt är förbundet?

Under månaden maj genomfördes en utvärdering kring kännedomen om samordningsförbundet Stockholms stad och insatskatalogen hos parterna.

Undersökningen genomfördes på uppdrag av styrelsen för att ta reda på hur väl medlemmarna känner till samordningsförbundet. Svarsfrekvensen var 30 procent och bland respondenterna fanns både chefer och medarbetare från parternas organisationer; Stockholms stad, Försäkringskassan, Region Stockholm och Arbetsförmedlingen.

Här nedan kan du ta del av sammanställningen som redovisar frågor/svar samt även förslag på nya insatser, förslag på förbättring av insatser och förslag på marknadsföring vilka framkom genom undersökningen. Sammanställningen presenterades för styrelsen i slutet av maj.

Enkätsvar 2019 maj

Eftersom enkätundersökningen är att betrakta som nollmätning kommer det i framtiden att bli ett återkommande inslag varje år för att kunna jämföra och följa utvecklingen framöver kring förbundet.