Laddar...

Förstudie Parallella spår

Förbundet har beviljats medel från ESF för att ta fram en förstudie inom två av ESFs tematiska områden: etablering och återinträde på arbetsmarknaden. Förstudien innebär att vi tillsammans med förbundets medlemmar, deltagare, medarbetare, och arbetsgivare arbetar fram aktiviteter, arbetsmetoder och strukturer som ökar möjligheterna för personerna i förbundets insatser att nå egenförsörjning. Framförallt ska vi arbeta fram strukturer som överbryggar de förödande glappen som ofta uppstår från avslutad insats inom förbundet till insatser inom Arbetsförmedlingen och/eller Jobbtorg.

Förstudien kan leda till en ESF-ansökan för ett projekt som skapar sammanhållna och parallella spår av motivationshöjande och jobbfokuserade aktiviteter för tidigt återinträde/etablering på arbetsmarknaden genom ett tidigt nära samarbete mellan insatsen och Arbetsförmedlingen/Jobbtorg. Förstudien ska även ge svar på hur förbundet tillsammans med en annan part, kan erbjuda grön rehabilitering till deltagarna i förbundets insatser. Förstudien ska även ge svar på hur förbundets medlemmar kan stötta de Arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) som är etablerade i staden. Arbetet med förstudien påbörjas i februari och avslutas i oktober 2021.