UngKomp

Styrelsen har beslutat att förbundet finansierar den individinriktade insatsen UngKomp Stockholm Söderort för perioden 2018-04-01 – 2018-12-31.

UngKomp är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Stockholms Stad. Syftet är att stödja ungdomar mellan 16-24 år som har behov av ett sammanhållet stöd från flera parter och kompetenser i det offentliga samhället för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetet bedrivs i ett multikompetent team som med sina olika kompetenser stödjer arbetssökande ungdomar med rätt och kvalitativt stöd.

UngKomp Stockholm har arbetat i nuvarande form sedan juni 2015. Teamet har 16 medarbetare varav 14 från Arbetsförmedlingen och två från kommunen. Projektet är ett av 15 delprojekt och topp tre när det gäller resultat. Eftersom ungdomen får stöd med hela sin situation är arbetet framgångsrikt. En viktig grund i metodiken är att ungdomarna har egen makt att välja om de vill delta. Verksamheten är lokaliserad i förhyrda lokaler i Fryshuset i Hammarby Sjöstad.

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: