MIA Stockholms stad


I MIA Stockholms stad arbetar förbundet med personer som är mellan 19-64 år, och som önskar få kompletterande stöd för att komma närmare arbetsmarknaden.

MIA Stockholms stads insatser:

Oavsett val av insats, är målet att deltagarna ska ha tagit steg mot egen försörjning genom arbete eller studier när man avslutar sin insats i MIA. När en person deltar i en insats hos MIA Stockholms Stad sker en samverkan med handläggarna hos inremitterande parter. Det gör  att deltagarna kan få bästa möjliga stöd på sin väg mot arbete och studier.

Vill du få stöd från MIA Stockholms stad? Så här gör du!

Som deltagare fyller du i en intresseanmälan tillsammans med din handläggare/kontaktpersoner hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms stad eller vården.

Intresseanmälan MIA Stockholms stad skickas med post till:

MIA Stockholms stad
Heliosgatan 26
120 78 Stockholm

Nedan kan du läsa mer om våra insatser:

Case management

Case management är en beprövad och framgångsrik metod som genom samtal och kartläggning ger stöd mot de mål som individen vill uppnå. Case managern kan även fungera som en samordnande länk och ett stöd i kontakter med myndigheter, vården eller andra verksamheter. Tillsammans arbetar deltagaren och case managern med de livsområden som deltagaren själv prioriterat som viktiga för att kunna arbeta eller studera.

Aktivitetsplatsen

Aktivitetsplatsen kan vara den plats man börjar sin resa, mot arbete och studier! Personer som har en önskan om att kunna arbeta eller studera, men inte vet hur mycket de orkar eller vad de klarar av, och som skulle vilja vara i ett meningsfullt sammanhang där man kan delta i aktiviteter, enskilt och/eller i grupp. Då är Aktivitetsplatsen rätt ställe! På Aktivitetsplatsen finns personal med många olika kompetenser, och som ger deltagaren det stöd hen behöver för att kunna närma sig arbetsmarknaden eller börja studera. Insatsen ska bidra till ökad motivation, bättre hälsa och ökad social förmåga.

Arbetsträning

MIA Stockholms stad erbjuder plats för arbetsträning i olika typer av arbetsuppgifter hos flera olika arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Vilket det blir beror på deltagarens intressen och önskemål. Det viktiga i arbetsträningen är att deltagaren får göra det som verkar roligt och intressant. Och att deltagaren får börja träna utifrån egen förmåga.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna MIA Stockholms stads projektledare:
Maria Rösby,
E-post: maria.rosby@stockholm.se
Telefon: 08-508 491 70

Du hittar även mer information på MIA-projektets hemsida, miaprojektet.se

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: