MIA Stockholms stad


I MIA Stockholms stad arbetar förbundet med personer som är mellan 19-64 år, och som önskar få kompletterande stöd för att komma närmare arbetsmarknaden.

MIA Stockholms stads insatser:

  • Case management
  • Case management Narkolepsi
  • Arbetsträning på Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF)

Oavsett val av insats, är målet att deltagarna ska ha tagit steg mot egen försörjning genom arbete eller studier när man avslutar sin insats i MIA. När en person deltar i en insats hos MIA Stockholms Stad sker en samverkan med handläggarna hos inremitterande parter. Det gör  att deltagarna kan få bästa möjliga stöd på sin väg mot arbete och studier.

Vill du få stöd från MIA Stockholms stad? Så här gör du!

Som deltagare fyller du i en intresseanmälan tillsammans med din handläggare/kontaktpersoner hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms stad eller vården. Intresseanmälan hittar du här. I intresseanmälan väljer du vilken insats du önskar delta i.

Intresseanmälan skickas med post till:

MIA Stockholms stad
Heliosgatan 26
120 30 Stockholm

Nedan kan du läsa mer om våra insatser:

Case management

Case management är en beprövad och framgångsrik metod som genom samtal och kartläggning ger stöd mot de mål som individen vill uppnå. Case managern kan även fungera som en samordnande länk och ett stöd i kontakter med myndigheter, vården eller andra verksamheter. Tillsammans arbetar deltagaren och case managerna med de livsområden som deltagaren själv prioriterat som viktiga för att kunna arbeta eller studera.

Case management Narkolepsi

Insatsen ges till personer med diagnosen Narkolepsi. Förutom att deltagarna erbjuds stöd enligt metoden case management, erbjuds även gruppaktiviteter där deltagarna har möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Deltagarna ska vara folkbokförda i någon av de kommuner där MIA-projektet verkar och kan också göra en egen intresseanmälan.

Arbetsträning

MIA Stockholms stad erbjuder plats för arbetsträning i olika typer av arbetsuppgifter hos flera olika arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Vilket det blir beror på deltagarens intressen och önskemål. Det viktiga i arbetsträningen är att deltagaren får göra det som verkar roligt och intressant. Och att deltagaren får börja träna utifrån egen förmåga.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna MIA Stockholms stads projektledare:
Maria Rösby,
E-post: maria.rosby@stockholm.se
Telefon: 08-508 491 70

Du hittar även mer information på MIA-projektets hemsida, miaprojektet.se

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: